Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) e-keskkonnas algab kolmapäevalö väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vastuvõtmine, mis vältab 21. aprillini.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil. Käesoleva vooru eelarve on 3 miljonit eurot.

“Käesolevas taotlusvoorus muutuvad toetuse taotlejale esitatavad nõuded. Kui varasemalt pidi taotleja tõendama omatoodetud põllumajandusliku müügitulu olemasolu raamatupidamisandmete alusel, siis nüüd saab võtta taotlemise aluseks eelmise aasta põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuse ning need võrdlusandmed saadakse PRIA registritest,” ütles PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss.

Toetust saab taotleda FIE või äriühing, kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000–50 000 eurot. Juhul kui põllumajandusliku SKT väärtust ei ole võimalik arvutada, peab taotleja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000–14 000 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsused hiljemalt 4. juulil 2022. Toetuse esimene osa – kuni 75 protsenti määratud toetusest – makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi