Neljapäeval lõpeb pühapäeval alanud Scoutspataljoni reservväelaste õppekogunemine, mille käigus tutvus 213 reservväelast kaitseväe uute käsitulirelvadega R20 Rahe ning tuletas meelde ajateenistuses õpitut.

“Scoutspataljoni reservväelased moodustavad meile olulise täienduse kui seda sõja ajal vaja peaks minema. Selleks on oluline, et nende väljaõpe oleks ajakohane ja tagaks vajadusel nende kiire lõimimise pataljoni allüksustesse,“ ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija lisades, et väga olulisel kohal on õppuste käigus ka läbiviidav üldfüüsiline test. „Test annab nii meile kui ka reservväelastele ülevaate reservis olevate sõdurite füüsilisest vormist, mis on oluliseks eelduseks püstitatud lahingülesande täitmiseks sõjaajal.“

“Täna hommikul toimus meil CV90 õpe, mis oli minu jaoks esmakordne ja väga hea kogemus,“ ütles õppekogunemisel osalev nooremveebel Tauri Mikaadu. „Samuti toimus uue käsitulirelva õpe. Võrreldes Galiliga on tegemist ikka väga kompaktse ja täpse relvaga, mida on mugav kasutada. Uue relva optika on väga hästi läbi mõeldud ja erinevalt Galilist ei ole sellel tuntavat tagasilööki.“

Õppekogunemise peamiseks eesmärgiks oli reservväelastele tutvustada kaitseväe uut käsitulirelva R20 Rahe ning tuletada meelde või õppida tegutsemist lahingumasinaga CV90. Lisaks sooritasid võitlejad üldfüüsilise testi.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi