TALLINN, 15. märts, BNS – Tallinna lapsevanemad saavad teisipäevani esitada taotlusi elukohajärgsete koolide määramiseks tänavu septembris munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

“Heameelt teeb, et tänavu on meil koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4700, mis on 130 võrra rohkem kui möödunud aastal,“ märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

„Igale Tallinna lapsele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses munitsipaalkoolis. Kuid taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab kooli määramiseks olulist teavet, sealhulgas õppekeele valiku ja pere teiste laste õppimise osas samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määratakse kool üksnes elukohaandmete põhjal. Taotlust on mugav esitada eKoolis, seda saab teha ka haridusametis koha peal, kus vajadusel on abiks valdkonna spetsialistid,” rääkis ta.

Taotlusi saavad 15. märtsini esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Nii eKooli kaudu kui ka linna haridusametis esitatud pabertaotlused vaadatakse läbi pärast 15. märtsi. Teate määratud koolist saab taotluse eKoolis esitanud vanem e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Pabertaotluse esitanud vanem saab teate postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega.

Vanema soovil võib kooli astuda ka kuueaastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust kinnitava dokumendi. Kuueaastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail.

Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi