Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) moodustatud komisjon ei leidnud Ragnar Nurkse instituudi pettuskahtlust uurides tõendeid võltsimise kohta.

Tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal ütles esmaspäeval komisjoni vahearuande tulemusi tutvustades, et komisjon tuvastas ülikoolireeglite rikkumisi ning rikutud on ka konsortsiumilepingu sätteid.

Komisjoni juhtinud Veinthali sõnul kohtus uurimiskomisjon vilepuhuja Keegan McBride’iga, kes andis üle dokumendid, mille ta meediale edastas. Lindistusi McBride komisjonile üle ei andnud. Ka kohtus komisjon inimestega, keda süüdistused puudutasid. 

Veinthali sõnul on peamiseks rikkumiseks projekti teise perioodi tööaja tabelite puudumine.

Kuriteo, näiteks võltsimiste kohta komisjon tõendeid ei leidnud, sõnas Veinthal.”Ei saa tuvastada võltsingut, sest ajatabelit dokumendina ei ole olemas,” sõnas Veinthal.

Ta selgitas, et olemas olid tööajatabeli vormid, kuid need olid asjaosaliste poolt kinnitamata. Seetõttu pole tegemist dokumendiga. 

Ka ei leidnud Veinthali sõnul kinnitust kahtlus, et projektieelarvest maksti palka teistele instituudi töötajatele. Tema sõnul saavad instituudi töötajad põhipalka ja mingit lisatasu neile ei maksta.

“See on ilmne ülikooli reeglite rikkumine ja kindlasti lohakus, mida me siin näeme,” ütles teadusprorektor. “Komisjon ei leidnud midagi seadusvastast.” 

Ka tõi Veinthal esile, et uurimisrühma liikmed ei suhelnud omavahel piisavalt, seetõttu jäid mõnedele uurimisrühma liikmetele nende rollid arusaamatuks. 

Veinthali sõnul tuleb avastatud puudustest teada anda Euroopa Komisjonile. “Suure tõenäosusega ootab meid audit,” ütles ta. 

Uurimiskomisjoni liige Jaan Raik ütles, et projektikulude ületamises ei ole midagi ebatavalist. Ta märkis, et McBride olnud ei projektitaotluse ega ka projekti käimalükkamise juures. Seetõttu tal ei ole head ettekujutust kogu projektist.

Raik sõnas, et projektijuhtimises on vajakajäämise ning ka projekti juhtimiskultuuris on vajakajäämisis.

“Ma usaldan komisjoni järeldusi,” ütles kõrgkooli rektor Jaak Aaviksoo. “Meil ei ole kahtlust selles, et ülikooli reegleid on rikutud, konsortsiumi reegleid on rikutud.” 

Aaviksoo sõnul selgub lõplik tõde ilmselt väga pika aja jooksul. Ta lisas, et tegemist ei ole esimese korraga, kui Tehnikaülikool on pidanud europrojekti rahasid reeglite rikkumise tõttu tagasi maksma.

Rektor kinnitas, et tuvastatud on ülikoolide konsortsiumi lepingurikkumised, kuid soodustuskelmust, korruptsiooni, võltsimist ega korruptsiooni juhtunus ei ole.

Aaviksoo hinnangul on õigustatud ootus, et süüdlased saaksid karistatud. “Otsused tulevad päris kindlasti. Tulevad ka jooksvalt,” ütles ta.

Aaviksoo kinnitas, et ei ole protsessis teadlikult valeväiteid esitanud. Samuti lubas ta kaitsta kolleege nõiajahi eest ning ütles, et kedagi ei saa ohvriks tuua ka juhul, kui nõudmisi väga valjuhäälselt esitatakse.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi