Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenike kannatustega paneb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) koos teiste riigiasutustega inimestele südamele vältida praegusel ajal pürotehniliste toodete kasutamist.

Praeguses olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust ning võimalusel vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, on paljudele Eestis põgenikuna viibijatele rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem.

Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on TTJA-le laekunud pöördumine sõjapõgenike majutaja poolt, kus on selgitatud, et ilutulestik on mõjunud hirmutavalt sõjakoldest põgenenud Ukraina lastele, põhjustades õhtuti ärevust ja paanikat. 

Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas kehtib see reegel ajavahemikus kella 22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00-st kuni 7-ni.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi