Kui välismaa sõidukiga põhjustatakse Eestis liiklusõnnetus, siis kannatanule hüvitatakse kahju tavapärases korras – selliseid liikluskindlustuse juhtumeid oli mullu 556.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul esitatakse viimasel ajal sagedamini küsimusi välismaa sõidukite kohta, kuna tänavapildis kohtab aina enam Ukraina ja Venemaa registrimärgiga autosid. „Kui kahju põhjustatakse välismaa sõidukiga Eestis, siis kannatanu saab kahju hüvitatud igal juhul. Sõltumata sellest, mis seltsi kindlustus oli kahju põhjustajal või puudus kindlustus sootuks.“

Kui kahju põhjustatakse välismaa sõidukiga Eestis, siis kannatanule hüvitab kahju välismaa seltsi korrespondent Eestis. Kui ei ole korrespondenti, kahju põhjustajal on Eesti piirikindlustus või kindlustust pole, siis hüvitab kahju LKF. Viimasel juhul küsitakse väljamakstud hüvitis tagasi kahju põhjustanud sõidukijuhilt.

Potsepp rõhutas, et välismaa sõidukiga õnnetuse puhul on juhtunu korrektselt vormistamine väga tähtis. „Lisaks liiklusõnnetuse teate blanketi täitmisele tuleb võimalusel teha fotosid sõiduki registreerimistunnistusest, kindlustuspoliisist, juhi isikut tõendavast dokumendist ja juhiloast ning ka õnnetuse sündmuskohast. Oluline on üles märkida kahju tekitaja kontaktandmed nagu telefon ja e-post,“ selgitas Potsepp.

„Kui osapooled teineteisest aru ei saa või omavahel õnnetuse vormistamine pole muul põhjusel võimalik, siis tuleb teavitada häirekeskust telefonil 112 ja käituda sealt saadud juhiste järgi,“ lisas ta.

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Sõidukil, mis ei ole registreeritud Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, võib selleks olla sõiduki registreerimisriigis välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustus. Näiteks Ukrainas registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Ukrainas välja antud roheline kaart või Poola, Leedu, Läti, Eesti või muu Euroopa majanduspiirkonna riigi piirikindlustus. Eestis on piirikindlustuse kindlustusandja LKF.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi