Valitsusel on neljapäeval kavas muuta tervise infosüsteemi põhimäärust, et anda muuhulgas edaspidi võimalus esitada vaktsiinikahjude hüvitamise taotlust digiloo kaudu.

Tervise infosüsteemi põhimääruses tehakse kolm muudatust. Esimene muudatusena võetakse digilugu.ee ehk tervise infosüsteemi veebikeskkonnas kasutusele patsiendiküsimustik COVID-19-sse haigestumise riski hindamiseks. Edaspidi saab vastavalt vajadustele lisada digilukku ka teiste haiguste riskide hindamise küsimustikke. Inimene saab küsimustiku vastuste alusel süsteemilt käitumisjuhiseid, mis ei paku ravisoovitusi, vaid annab nõu muu osas, näiteks nakatumisohtu vähendavaid hügieenisoovitusi, soovitust pöörduda perearsti poole. Samuti saab süsteem väljastada kutse testimistele.

Teise muudatusega võimaldatakse inimestel vaktsiinikahjude hüvitamise taotlemiseks edastada andmeid Eesti Haigekassale digiloo kaudu. Digiloo kaudu on patsiendil võimalik vaidlustada ka raviarveid. Vaktsiinikahju hüvitamiseks peab inimene esitama taotluse haigekassale, kus muu hulgas tuleb esitada andmed vaktsineerituse ja terviseseisundi kohta. Taotluse koos vajalike andmetega saab inimene haigekassale esitada e-kirjaga, paberkandjal või andes nõusoleku vajalike andmete edastamiseks digiloos. Viimane lahendus on kõige kiirem, mugavam ja turvalisem.

Kolmas muudatus sätestab, et COVIDi läbipõdemise vastavustõendi loomisel arvestatakse korduvhaigestumisel valitsuse korraldusega, mis loob võimaluse luua uus läbipõdemise vastavustõend korduvhaigestumisel siis, kui kahe positiivse testi vahe on rohkem kui 60 päeva. Muudatus on vajalik kuna nn omikroni tüvi toonud kaasa olukorra, kus inimesed nakatuvad ja haigestuvad 180 päeva jooksul mitu korda, mistõttu on vajalik ka korduvate läbipõdemise tõendite väljastamine tihedama perioodi jooksul.

Lisaks tehakse ka teisi väiksema kaaluga muudatusi, näiteks lõpetatakse HOIA rakenduse kasutamine.

Määrus on kavandatud jõustuma 1. mail.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi