Äsja valminud raporti hinnangul on umbes 29 miljonit naist ja tüdrukut tänapäevase orjapidamise ohvrid.

Grace Forrest, orjapidamise vastase vabaühenduse Walk Free kaasasutaja, ütles reedel, et see tähendab, et üks 130 naisest ja tüdrukust elab tänapäevases orjuses.

See on suurem arv, kui kogu Austraalia rahvaarv kokku.

“Reaalsus on see, et praegu elab orjuses rohkem inimesi kui ühelgi teisel hetkel inimkonna ajaloos,” ütles Forrest ÜRO pressikonverentsil.

Walk Free defineerib kaasaegset orjapidamist kui “inimese vabaduse süsteemset äravõtmist, kus üks inimene kasutab teist inimest kas isikliku või rahalise kasu saamise eesmärgil,” lausus ta.

Forresti sõnul põhineb globaalne hinnang vabaühenduse Walk Free ning kahe ÜRO agentuuri, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel.

“See raport on näidanud, et sugu määrab tüdrukute võimalused alates viljastamisest ja edasi kogu nende ülejäänud elu,” lausus ta.

Raporti andmetel, mille pealkirjaks “Kaotatud võimalused”, moodustavad naised 99 protsenti kõigist seksuaalse ärakasutamise ohvritest, 85 protsenti sundabielu ohvritest ja 58 protsenti sunniviisilise töö ohvritest.

Forresti sõnul on kaasaegse orjapidamise nägu “radikaalselt muutunud”.

“Näeme normaliseeritud ärakasutamist meie majanduses, piiriülestes tarneahelates ja ka migratsiooni teekonnal,” lausus ta. “Maailma kõige haavatavamad inimesed on surutud veel sügavamale kaasaegsesse orjandusse COVID-19 tõttu”.

Ta lausus, et kaasaegses orjanduses olevate naiste ja tüdrukute arvu hinnang on konservatiivne, sest see ei arvesta pandeemia ajal toimunut, mille kestel on “üle kogu maailma aset leidnud järsk tõus sundabielude ja lapsabielude arvus ning sunniviisilises töös”.

Forresti sõnul algatavad vabaühendus Walk Free ning ÜRO programm “Iga naine, iga laps” üleilmse kampaania, et nõuda tegutsemist kaasaegse orjanduse likvideerimisel.

Kampaanias kutsutakse üles lõpetama laps- ja sundabielud, mis pole veel kriminaliseeritud 136 riigis.

Kutsutakse üles lõpetama ära ka seadustatud ärakasutamise süsteemid, nagu näiteks Araabia maades kasutusel olev kafala süsteem, mis seob võõrtöölise immigrandistaatuse töölepingu perioodi ajaks tema tööandja või sponsoriga.

Kampaania kutsub üles ka suurte rahvusvaheliste ettevõtete suuremale läbipaistvusele ja aruandekohustusele. 

“Teame, et naised ja tüdrukud on seotud enneolematu ärakasutamise ja sunniviisilise tööga nende kaupade tarneahelates, mida me igapäevaselt ostame ja kasutame, nagu riided, kohv, tehnoloogia,” ütles Forest.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi