Luminor tõstis käesoleva aasta majanduskasvu prognoosi kevadise majandusprognoosiga võrreldes 0,5 protsendipunkti võrra 3,4 protsendini.

Järgmise aasta prognoosi langetas pank aga 0,1 protsendipunkti võrra 2,5 protsendile. 2021. aastal ootab pank majanduskasvuks aga 2,4 protsenti, selgus Luminori värskest majandusprognoosist. 

Luminori peaökonomist Tõnu Palm ütles, et Eestis on toimunud euroala riikide võrdluses üsna tempokas majanduse elavnemine, arvestades, et 4-protsendine aastakasv on püsinud stabiilselt alates 2016. aasta lõpust.

“Pärast tugevat SKP 4,8-protsendist kasvu möödunud aastal jätkus 2019. aasta alguses oodatust mõnevõrra jõulisem 5-protsendine kasv. Seda toetas tööstussektori, ekspordi ja investeeringute laiapõhjaline areng. Teises kvartalis aeglustus ootuspäraselt kasv aasta arvestuses 3,6 protsendile, mõjutatuna muude tegurite kõrval tööstussektori tagasihoidlikumast panusest,” märkis ökonomist. 

Eesti avatud majanduse kiire areng on seejuures saanud enim tuge nõudluse kasvust euroalas ja Põhjamaades. Eesti kaupade eksport kasvas esimesel poolaastal aasta arvestuses 5 protsenti, ühtlasi viitavad kindlustunne ja tellimuste maht Palmi hinnangul tagasihoidlikumale kasvuväljavaatele.

“Eesti head majanduskasvu määrad on tõenäoliselt läbinud tipptaseme ning sellele järgneb juba mõõdukam areng, mis on ilmne aina rohkemates Euroopa riikides. Käimas on oodatud nihe mittesünkroonselt kasvult sünkroonsele kasvu aeglustumisele, mida olime varemalt prognoosinud seoses kaubandustõrgetega,” tõdes Luminori peaökonomist. 

Eestit on globaalse kaubanduse aeglustumine Palmi sõnul siiani vaid vähesel määral mõjutanud. Oodatust paremat tulemust võib seostada ekspordi keskendumisega tugevama kasvuga Euroopa riikidele, euroala keskmisest tugevama tööjõunõudlusega ning soodsa keskkonnaga ehitus- ja eluasemeinvesteeringuteks.

Vaatamata sellele aeglustub Luminori prognoosi järgi SKP kasv 2020. aastal järk-järgult allapoole 3 protsenti, sest Euroopa riikide majandust pärssivad tegurid suurenevad ning energiasektori ja ehitussektori panus jääb tagasihoidlikuks. Kasvu toetavad lisaks taristuinvesteeringud, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Eesti makromajanduse näitajad Luminori värskes majandusprognoosis:

  2017 2018 2019 2020 2021
SKT, % a/a 5,7 4,8 3,4 2,5 2,4
Eratarbimiskulutused 2,8 4,3 3 3,3 2,9
Investeeringud  12,5 1,7 13,3 3,9 2,9
Eksport  3,8 4,3 3,7 3,2 3,2
Import  4,2 5,7 4 3,8 3,3
Tööpuuduse määr, % 5,8 5,4 5,1 5,6 6
Tarbijahinnad, % 3,4 3,4 2,3 2,3 2,2
Brutopalk, % a/a 6,8 7,6 7,2 6,3 5,5

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi