Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu (ERHL) hinnangul on sotsiaalministeeriumi esitletud uuringu näol tegemist katsega manipuleerida rahva arvamusega.

„Inimeste tähelepanu püütakse kõrvale juhtida tõsiasjalt, et Eestis ei ole piisavalt apteekreid, kes jaksaks täita tänaste apteekide kohale tekkivat tühimikku,” sõnas EAÜ juhatuse liige Timo Danilov ühenduste ühisavalduses. Danilovi sõnul on apteegireformi läbiviimise detailid ja selle rahastamine on täiesti läbi mõtlemata.

“2020. aasta 1. aprillil lõplikult jõustuva reformi tulemusel ähvardab toimimise lõpetada ca 75–78 protsenti Eesti apteekidest,“ ütles ta.

Sanilovi sõnul olid sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu küsimused ilmselt suunava iseloomuga.

“Kõige triviaalsem tõdemus oli, et 96 protsenti küsitletutest leiavad, et proviisorid peavad lähtuma oma tegevustes patsientide vajadustest. See on ju iseenesestmõistetav ja ka juba täna tagatud ning seda ei pea rahva raha eest eraldi küsima. Sama hästi oleks võinud küsida, kas soovitakse rahu kogu maailmale,” ütles Danilov.

Danilovi sõnul ei uuritud avalikkuselt, kas nad nõustuksid apteegireformiga, mille läbiviimist ja mõju ei ole sisuliselt hinnatud ning mille tulemusel võib ukse sulgeda kolmveerand kõigist Eesti apteekidest.

„2015. aastal viis TNS Emor läbi uuringu, mille kohaselt pidas avalikkus Eesti kõrgeima väärtusega teenindusvaldkonnaks apteeke,” ütles Danilov, kelle sõnul on Eesti inimesed on apteegivõrgu ja pakutava teenusega väga rahul.

ERHL-i tegevjuhi Teet Torgo sõnul võib apteekide sunniviisil äraandmine kaasa tuua hoopis ravimihindade tõusu. „Ainult tänu apteekide ja hulgimüüjate seotusest tekkinud mastaabiefektile on riik senimaani pääsenud ravimihindade tõstmisest ja saanud aastaid hoida juurdehindlusmäärad alla riigi kehtestatud miinimumi,“ ütles ta.

„Apteegiteenuse tänast väga kõrget taset kinnitavad ka Ravimiameti iga-aastased kontrollkäigud, kus on puuduseid leitud pigem just üksinda tegutsevate taustatoeta pisiapteekides,“ lisas Torgo.

EAÜ ja ERHL on seisukoha, et reform tähendab mõtlematuid ja massiivseid muudatusi, millega kaasneksid arvamatud riskid rahva tervisele, apteegituru korraldusele, ravimite kättesaadavusele, patsientidele, apteekritele, apteekidele, kohalikele omavalitsustele ning riigile ja riigieelarvele ravimite kättesaadavuse tagamiseks vältimatult tekkivate kulude ja võimalike kahjunõuete näol.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi