Tartu linnavalitsus, Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Lõuna prefektuur, Lõuna päästekeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum saatsid esmaspäeval valitsusele ühispöördumise ettepanekutega kehtestada täiendavaid meetmeid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on olukorra keskmes küll hetkel Tartu, kuid arvestades inimeste aktiivset liikumist tuleks täiendavad meetmed kasutusele võtta üle Eesti, teatas linnavalitsuse pressiesindaja. “Peame Tartus kujunenud olukorda murettekitavaks ja leiame, et hetkel kehtivatest nõuetest ning piirangutest olukorra kontrolli all hoidmiseks enam ei piisa,” sõnas ta.

Kirjale allakirjutanud ametkonnad leiavad, et vajalik on täpsustada valitsuse korraldusega kehtestatud inimeste hajutamise nõuet ning taastada varem kehtinud 2+2 reegel, mis praegu on muutunud soovituslikuks. Kirjas leitakse, et 2+2 reegli järgimise soovituslikuks muutumine on toonud kaasa negatiivsed tagajärjed väga paljude inimeste igapäevases käitumises.

“Inimesed on minetanud ohutunde ja ei mõista enam, et distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis. Inimeste vastutustundetu käitumise tõttu on muutunud mõneti sisutühjaks ka ettevõtjate, teenuse osutajate või korraldajate, avalike koosolekute või avalike ürituste korraldajate poolt rakendatud meetmed inimeste hajutamise nõude järgimiseks,” seisab kirjas.  Seega teevad allakirjutanud valitsusele ettepaneku, et avalikes kohtades (nii siseruumides kui ka õues) viibimisel ja liikumisel taastatakse igaühe kohustus järgida 2+2 reeglit.

Teiseks tehakse ettepanek taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ja täiskasvanute klubide tegevuse osas varasemalt  kehtinud nõuded, kuna olukord on muutunud ja niinimetatud Vabanki puhang kinnitab, et nende tegevuskohtade osas piirangute leevendamine ei ole õigustatud.

Kolmandaks seisab kirjas ettepanek kehtestada avalikus kasutuses olevates siseruumides maskide kandmise soovitus. “Sellist või veelgi rangemat meedet on juba rakendanud või on seda lähiajal tegemas mitmed Eesti lähiriigid,” täpsustatakse valitsusele saadetud kirjas.

Allakirjutanud leiavad ka, et pöördumises toodud probleemide puhul ei ole tegemist pelgalt Tartu linna ja maakonna spetsiifiliste küsimustega, vaid on aktuaalsed kogu Eestis. “Viiruse leviku ennetamiseks ei ole piisav piirangute rakendamine vaid ühe omavalitsuse põhiselt, sest lühikeste vahemaade tõttu liiguks piirangute mõju alla jääv inimeste tegevus teistesse omavalitsustesse, mis omakorda võib viiruse levikut veelgi enam hoogustada. Ainumõeldav on, et COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks rakendatavad üldised meetmed on ühetaolised kogu riigis,” seisab kirjas.

Valitsusele saadetud kirjale kirjutasid alla Tartu linnapea  Urmas Klaas, Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht, Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel, Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe kt Marek Seer.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi