Viimasel päevadel on Lääne-Eestis juhtunud kaks rasket tööõnnetust, mis on toonud ränki vigastusi kahele noorele mehele.

Politsei sai 14. augusti hommikupoolikul teate, et Lääneranna vallas jäi elektriliinide ehitustööde käigus segumasinasse kinni 21-aastase Ukraina kodanikust mehe käsi ja ta sai raske tervisekahjustuse.

„Politsei vestles sündmuskohal viibinutega ja alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus. Täpsemad õnnetuse asjaolud on selgitamisel,“ ütles Pärnu politseijaoskonna uurija Raili Tomson.

Läinud nädala pühapäeval, 11. augustil, leidis Saaremaal aset teinegi õnnetus, milles sai raskelt viga Ukraina kodanik. Selle juhtumi käigus jäid puidutöökojas töötava 26-aastase mehe sõrmed nelikanthöövli vahele. Politsei alustas selle juhtumi asjaolude selgitamiseks menetluse sama paragrahvi alusel, nagu Läänerannas aset leidnu puhul.

„Töö masinate ja seadmetega on alati kõrgendatud riskiga. Tööinspektsioon rõhutab kui ülioluline on töötaja ohutusalane juhendamine ja väljaõpe. Sama oluline on ka tööandja veendumus, et töötaja on aru saanud kõikidest juhistest ja oskaks ohutult töötada. Töötaja aga peab kinni pidama kõikidest ohutusnõuetest,“ ütles Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon.

Prokurör Eliisa Sommer rõhutas, et tööandja vastutab selle eest, et töötaja teaks, millised on ohutusalased reeglid tema ülesannete täitmiseks. „Kui raske tervisekahjustuseni viis see, et keegi on jätnud töötaja juhendamata või muul viisil eiranud töötervishoiu- või tööohutusnõudeid, siis võib kohus karistada sellise tegematajätmise eest kuni kolme aasta pikkuse vangistusega,“ ütles prokurör.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi