Töötukassa andmetel oli jaanuari lõpus töötuna registreeritud 55 570 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 8,3 protsenti, töötute arv kasvas kuuvõrdluses 0,4 protsendipunkti võrra.

Uusi töötuid registreeriti jaanuaris 9506, kuu varem aga 7442 ning aasta varem ehk 2023. aasta jaanuaris 9468, selgub töötukassa statistikast.

Töötuna arvelevõtmisele eelnenud töösuhte lõpu põhjus oli jaanuaris 1506 juhul koondamine, kuu varem oli koondamine põhjuseks 1358 juhul ja aasta varem 1450 juhul. Töötaja algatusel lõppes arvelevõtmisele eelnenud töösuhe möödunud kuul 1387 juhul, detsembris 982 juhul ja 2023. aasta jaanuaris 1404 juhul. 

Möödunud kuu lõpus oli registreeritud töötuse määr kõrgeim Ida-Viru maakonnas, ulatudes 14 protsendini. Järgnesid 12 protsendiga Valga maakond ning 9,2 protsendiga Põlva maakond. Madalaim oli töötuse määr 4,9 protsendiga Hiiu maakonnas. Viljandi maakonna näitaja oli kuu lõpu seisuga 5,8 protsenti ning Saare maakonnas 7,1 protsenti.

Vähenenud töövõimega töötuid oli 10 619 ehk 19,1 protsenti registreeritud töötutest.

Jaanuarikuu jooksul oli töötukassal vahendada 6010 töökohta, kuu lõpus oli vakantse 3276.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi