MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et automaksu kehtestamist Eestis toetab 21 protsenti vastajatest ning ei toeta 72 protsenti vastajatest. 

Märtsis toimunud riigikogu valimiste järel ametisse astunud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valitsusliit soovib kehtestada Eestis automaksu. Ühiskonnauuringute instituut küsis viimases kiirküsitluses, kuidas inimesed kavandatavasse maksu suhtuvad. 

Vastajatele esitatud küsimus oli järgmine: “Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?” 21 protsenti vastajatest ütles, et “Toetan” või “Pigem toetan”, 72 protsenti vastas “Pigem ei toeta” või “Ei toeta” ning 7,2 protsenti ütles “Ei oska öelda”.

Küsitlusele vastanutest 80 protsenti ütles, et talle või tema leibkonnaliikmele kuulub auto. Nendest vastajates kelle leibkonnas on auto, toetab automaksu kehtestamist 18 protsenti ning ei toeta 77 protsenti. Nendest vastajatest, kelle leibkonnas ei ole autot, toetab automaksu kehtestamist 35 protsenti ning ei toeta 50 protsenti vastajatest.

Reformierakonna valijatest toetab automaksu kehtestamist 52 protsenti ning ei toeta 37 protsenti. Eesti 200 valijatest toetab automaksu kehtestamist 33 protsenti ning ei toeta 57 protsenti. Sotside valijatest toetab automaksu 44 protsenti ning ei toeta 50 protsenti.

Opositsioonierakondade valijad on selgelt automaksu kehtestamise vastu. EKRE valijatest ütleb 96 protsenti, Keskerakonna valijatest 84 protsenti ja Isamaa valijatest 83 protsenti, et nad ei toeta automaksu kehtestamist Eestis.

Kõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes on selges ülekaalus vastajad, kes automaksu kehtestamist ei toeta. Seega on Reformierakonna valijad ainus vastajate grupp, kelle seas on automaksu toetajad ülekaalus. 

Norstati küsitlus viidi läbi 21.–22. juulini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1004 vastajat.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi