Europarlamendi reformierakondlasest saadik Urmas Paet kritiseerib Narva linnavolikogu neljapäevast otsust, millega jäetakse alles punaarmeelaste auks nimetatud tänavanimed.

Paeda sõnul on Narva volikogu valinute seas märkimisväärselt nii Vene kodanikke kui määratlemata kodakondsusega isikuid. “Selle volikogu enamus keeldub 32 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist möönma, et Eesti oli Nõukogude Liidu poolt okupeeritud, ning ei pea õigeks punaarmeelastest okupatsioonivägede tegelaste nimede äravõtmist Narva tänavatelt. Kas on võimalik veel selgemalt oma hoiakuid Eesti suhtes väljendada?” küsuis Paet.

Narva volikogu toetas neljapäeval otsust, millega jäetakse alles punaarmeelaste auks nimetatud tänavanimed, kuigi oli teada, et tõenäoliselt muudab need oma määrusega ära regionaalminister Madis Kallas, kirjutab Põhjarannik. 

Volikogule oli esitatud kaks alternatiivset eelnõu. Üks oli linnavalitsuse poolt ettevalmistatud projekt, mis nägi ette seitsme sobimatu tänavanime ümbermuutist. Hääletamisel oli selle poolt viis, vastu kaheksa ning erapooletuid kolm.

Teine eelnõu, mille esitas Irina Janovitš nägi ette nelja punaarmee ridades võidelnud Nõukogude Liidu kangelase nime säilitamist. Sellele eelnõule tegi kaasettekande jurist Aleksandr Gamazin, kes väitis, et ministri määrus ei tugine tõsiseltvõetavale analüüsile, mis lubaks väita, et need nimed on sobimatud.

Gamazini sõnul ei saanud Eesti olla aastatel 1944-1991 olla okupeeritud, väites, et vastasel juhul poleks tulnud kõne alla 1988. aastal välja kuulutatud suveräänsusdeklaratsioon, ega hilisem iseseisvuse väljakuulutamine.

Punatänavate säilitamist pooldas 10, vastu oli viis ning erapooletud kaks volikogu liiget.
Narva volikogus on 32 liiget ning enamus neist ei olnud kohal või ei hääletanud antud eelnõu poolt.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi