Euroopa Komisjon algatas Eesti ja veel 23 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse, kuna nad ei ole üle võtnud uusi Euroopa Liidu (EL) telekommunikatsioonieeskirju.

Seadustiku siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 2020. aasta 21. detsember. Seni on täielikust ülevõtmisest teatanud ainult Kreeka, Ungari ja Soome, teatas Euroopa Komisjon.

Euroopa elektroonilise side seadustikuga ajakohastatakse elektroonilise side Euroopa õigusraamistikku, et suurendada tarbijate valikuvõimalusi ja õigusi. Muu hulgas nähakse ette selgemad lepingud, tagatakse kvaliteetsed teenused ja konkurentsiturud ning kõrgemad teenusestandardid, sealhulgas parem hädaolukorra side.

Lisaks on uued õigusnormid komisjoni teatel kasulikud operaatoritele, sest aitavad hoogustada investeerimist väga suure läbilaskevõimega võrkudesse. Samuti muudavad need olukorra prognoositavamaks, mis toob kaasa uuenduslikumad digiteenused ja -taristud.

Komisjon saatis Belgiale, Bulgaariale, Tšehhile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Prantsusmaale, Horvaatiale, Itaaliale, Küprosele, Lätile, Leedule, Luksemburgile, Maltale, Madalmaadele, Austriale, Poolale, Portugalile, Rumeeniale, Sloveeniale, Slovakkiale ja Rootsile märgukirja, milles palus neil asjaomased meetmed vastu võtta ja neist teatada. Liikmesriikidel on vastamiseks aega kaks kuud.

Euroopa elektroonilise side seadustik jõustus 2018. aasta detsembris ning liikmesriikidel on olnud õigusnormide rakendamiseks aega kaks aastat.

Komisjon võttis kooskõlas seadustikuga 2020. aasta detsembris vastu määruse, millega kehtestatakse kõne lõpetamise tasu üleliidulised ühtsed maksimummäärad, mida operaatoritel on lubatud üksteiselt võtta püsivõrgu ja mobiiltelefonikõnede edastamise eest oma võrgus.

Samuti võttis komisjon vastu ajakohastatud soovituse asjaomaste turgude kohta, millega uuendatakse eelnevalt kindlaks määratud turgude loetelu, mida Euroopa riikide reguleerivad asutused peavad korrapäraselt läbi vaatama.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi