LHV Varahaldus on otsustanud teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisega seoses lõpetada LHV Pensionifond Eesti tegevuse ning ühendab selle LHV Pensionifondiga L.

Pensionifond Eesti on investeerinud pensionivara eelkõige pikaajaliselt ja kohalikku majandusse, kuid teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine sellist strateegiat ei toeta, teatas LHV.

Panga teatel mõjutab kohustusliku pensionikogumise põhimõtete põhjalik muutmine otseselt fondide võimekust jätkata Eesti kapitalituru arendamist.

“Ainult Eestisse investeeriva fondi juhtimine oli ambitsioonikas ettevõtmine, kuna siinse kapitalituru väiksust arvestades pidi fondijuht ise aitama uute instrumentide loomisele kaasa. Tuleb tõdeda, et teise samba vabaks laskmine paneb piduri nii pensionifondide Eestisse tehtavatele investeeringutele kui selle kaudu ka Eesti ettevõtete finantseerimise valikute laienemisele. Neis tingimustes ei ole üksnes Eestisse investeeriva fondi juhtimist võimalik jätkata,” ütles AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Vahur Vallistu.

“Eesti arengu jaoks on oluline, et kohalike pensionifondide valitsejatel oleks kohapealset investeerimiskompetentsi ja nad täidaksid Eesti kapitaliturul oluliste institutsionaalsete investorite rolli. Praegu teise pensionisamba reformi nime all toimuv sunnib aga pensionifonde minema lihtsamat teed ja paigutama raha rahvusvahelistesse väärtpaberitesse,” selgitas Vallistu.

Paar aastat tagasi muutis riik investeerimispiirangud fondide jaoks vabamaks ja selle tulemusena kasvasid Eestisse tehtavad investeeringud ligi kaks korda: Eesti majandusse on paigutatud 590 miljonit eurot, mis on 13 protsenti pensionifondide varadest. Tänavu septembris langetati fondide valitsemistasusid kolmandiku võrra ja jõuti sellega OECD riikide keskmisele tasemele.

“Mõlemad muudatused olid kliendile soodsa mõjuga, toetades pensionivarade kasvu, kuid teise samba vabatahtlikuks muutmine on samm vastupidises suunas. On ääretult kahju, et reformi tehakse kiirustades ja ajal, mil kogu seni soovitu seoses kapitaliturgude arendamise, pensionifondide Eesti-suunaliste investeeringute suurenemise ja tasude alandamisega on teostunud,” märkis Vallistu.

LHV Pensionifond Eesti ühendatakse LHV Pensionifondiga L, mille varadest moodustab Eesti investeeringute osakaal ligikaudu kolmandiku. Ühinemiseks on vaja saada luba finantsinspektsioonilt.

Ühinemine ei nõua osakuomanikelt mingit tegevust. Ühinemise tagajärjel lõpetab LHV Pensionifond Eesti tegevuse ning selle varad ja kohustused kantakse üle LHV Pensionifondile L ilma likvideerimisprotsessita.

AS-i LHV Varahaldus pensionifondidel on üle 176 000 kliendi. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud teise ja kolmanda samba pensionifonde, mille maht kokku on üle 1,3 miljardi euro.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi