Tööportaali CVKeskus.ee korraldatud küsitluse kohaselt on sel aastal ületunde teinud 51 protsenti küsitletud töötajatest.

Ületundide tegijatest 53 protsenti on ettenähtust rohkem töötatud aja eest saanud ka rahalist hüvitist, 47 protsenti on aga teinud lisatööd tasuta, teatas tööportaal.

Töökoormust ja -aega kaardistavast uuringust selgus, et enim on tänavu ületunnitööd teinud turundajad 61 protsendiga, ehitajad 60 protsendiga ja tervishoiusektori töötajad 58 protsendiga. Kõige vähem on ületundide tegemist ette tulnud assisteerivatel ametikohtadel ja klienditeeninduses, vastavalt 41 ja 43 protsenti.

Lisatasu ettenähtust rohkem töötatud aja eest maksti enim tervishoiusektori töötajatele. Nimelt tõi 73 protsenti selle sektori ületundide tegijatest välja, et on ületundide eest lisatasu saanud. Tasuta on ületunnitööd teinud aga kõige rohkem juhid, kellest vaid neljandik tõi välja, et neile on lisatöö tegemise eest makstud rahalist hüvitist.

“Ületundide tegemist on mitmetes sektorites tõenäoliselt põhjustanud tervisekriis, millele reageerimine on nõudnud töötajatelt pidevat tähelepanu, ülesannete muutmist, kuid ka vajadust kolleege asendada ning kergitanud seeläbi töökoormust,” ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt pressiteates.

Kuigi ületunnitöö tegemine on sarnases mahus levinud üle kogu Eesti, tuleb seda CVKeskus.ee teatel mõningates piirkondades pisut rohkem ette – näiteks Ida-Eesti ja Lõuna-Eesti maakondades töötavatel inimestel, kus näitaja oli vastavalt 56 ja 53 protsenti. Pealinnas on ületunde teinud 51 protsenti töötajatest ja Lääne-Eestis täpselt pooled.

Enim tasuta ületunde tehakse aga Tallinnas – rohkem töötatud aja eest sai lisatasu 47 protsenti pealinna töötajatest. Seevastu Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis kompenseeriti ületunnid 60 protsendil töötajatest.

Veel selgus uuringust, et 73 protsenti noorematest kui 21-aastastest töövõtjatest märkis, et on ettenähtust rohkem töötatud aja eest ka lisatasu saanud. Noorte seas on ületundide eest tasustamine tööportaali teatel aga levinud seetõttu, et suurem osa neist töötab klienditeeninduses, kus ületundide tasustamine on pigem tavapärane, sest töö tulemuslikkust mõõdetaksegi tundides.

Töökoormust ja -aega kaardistava uuringu viis CVKeskus.ee läbi 4495 töötaja seas. 54 protsenti vastajatest töötasid pealinnas, 17 protsenti Lõuna-Eestis, 7 protsenti Lääne-Eestis ja 6 protsenti Ida-Eestis.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi