Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võttis valitsus neljapäeval vastu korralduse, millega pikendas öise alkoholimüügi üleriigilist piirangut 31. maini.

Piirangu uuel perioodil ei tohi alkoholijooke müüa kell 22-10. Korraldusega kehtestatakse piirang uueks perioodiks, sest COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on endiselt laialdane ning nakatumine ulatuslik.

Terviseameti otsusega on Eestis koroonaviiruse laialdase leviku tõttu kehtestatud tervishoiualane hädaolukord, mille alusel on statsionaarne eriarstiabi ja üldarstiabi ümber korraldatud, et tagada eelkõige tervishoiuteenuste kättesaadavus koroonapatsientide ja seejärel teiste haigusjuhtumite raviks.

Piirangute eesmärk on ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 levikut. Uue alkohoolse joogi jaemüügi õiguse piirangu vajadus tuleneb Eestis
kujunenud epidemioloogilisest olukorrast.

Eesti püsib nakatumisnäitajate poolest kõrgel tasemel võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi, kuid uute tüvede, eelkõige Lõuna-Aafrika või Brasiilia tüve leviku oht on väga suur. Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on kogu Eestis laialdane.

Korralduse kohaselt on alkohoolse joogi jaemüügi õigus peatatud müügikohas, kus on lubatud
alkoholi jaemüük kohapeal tarbimiseks, ajavahemikus kell 22-10. 

Korralduse kohaselt ei kohaldata alkohoolse joogi jaemüügi piirangut rahvusvahelisel
reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja rahvusvahelise
sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale müügikohale.

Erand nähakse ette rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, see tähendab sadama ja lennujaama puhul selle ootealal pärast pardakontrolli väravaid enne reisija pardale minekut ning rahvusvahelisi reise tegeva õhusõiduki pardal.

Lennujaama julgestuspiirangu alale ja sadama ootealale pääseb ligi vaid eraldi tasu eest
ja reisijapileti olemasolu korral. Nimetatud aladel on tagatud vajaduse korral hilisem isikute
tuvastamine, sest on teada, mis lennule ja istekohale või laevale inimene suundub.

Täiendav erand on nähtud ette majutusettevõtetes ööbivatele külastajatele, kel on võimalik
majutusruumide minibaarides ja hommikusöögil tarbida alkohoolseid jooke. Toitlustamisel
tuleb täita muu hulgas lisapiiranguid, mis on sätestatud valitsuse mullu 19. augusti korralduses nr 282 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud”. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi