Üle 200 000 euro omastamises süüdistatav Tallinna TV eksjuht Toomas Lepp taotles kolmapäeval Harju maakohtus oma süüasja arutamist kinniste uste taga ja kohus rahuldas selle osaliselt.  

Lepa hinnangul peaks kohus protsessi kuulutama kinniseks Tallinna TV ja Lepa enda firma ärisaladuste kaitseks. Kohus leidiski, et protsess on kinnine, kui arutatake Lepa firmaga seotud episoode.  

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Leppa Tallinna TV juhina aastatel 2013–2016 näiliste tehingute abil enam kui 200 000 euro omastamises.

Süüdistuse järgi kasutas Lepp omastamiseks KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete “Keskkonnanädal” ja “Vaba mõtte klubi” tootmise eest.

KVA Telecom OÜ-st kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ, märkis süüdistus.

Süüdistuse järgi puudus KVA Telecomil endal võimekus neid saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeediast ehk nii “Keskkonnanädal” kui ka “Vaba mõtte klubi” toodeti kasutades selleks Tallinna Televisiooni ruume, seadmeid ning operaatoreid.

Lisaks Toomas Lepale on samas kriminaalasjas saanud süüdistuse ka juriidilise isikuna KVA Telecom ning selle juhatuse liige Valter Kraavi ja raamatupidaja Lea Kraavi, keda süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises ning dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Tallinna TV juhatuse eksliikme Mart Ummelase suhtes lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel.

Tallinna TV raha omastamises süüdistatava TTV eksjuhi Toomas Lepa sõnul on tema vastu suunatud süüdistused täiesti alusetud ning peale kaheaastast menetlust ei ole leitud tõendeid Tallinna TV-le kahju tekitamises.

Võimaliku konfiskeerimise tagamiseks on arestitud süüdistatavate valdusest leitud sularaha ning süüdistatavatele kuuluvaid kinnistuid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi