Harju maakohus mõistis mahuka passiäri korraldaja Ljubov Genrihsoni kolmapäeval pikaks ajaks vangi.

Kohus tunnistas 69-aastase Genrihsoni süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises, altkäemaksu andmises, dokumentide võltsimises, kelmuses ja muudes kuritegudes ning mõistis talle kaheksa-aastase vanglakaristuse. Kuna ta oli kohtueelse uurimise ajal  olnud vahi all ühe aasta, ühe kuu ja kaks päeva, siis jääb tal vanglas ära kanda veel kuus aastat, 10 kuud ja 28 päeva.

Ühtlasi mõistis kohus talle rahalise karistuse 1000 eurot ning konfiskeerib tema tütre nimele registreeritud sõiduki Toyota Auris ja mõistis temalt välja kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise korras 86 793 eurot. 

Genrihsoni karistuse kandmise algust arvestatakse tema vanglasse minekust, kuid tal on võimalik maakohtu otsus vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.

Riigiprokurör Eleliis Rattam ütles BNS-ile, et Ljubov Genrihsoni puhul ei saa rääkida kuriteo toimepanemise juhuslikkusest või episoodilikkusest. “Temale heideti ette nii erinevate teise astme kuritegude kui ka väga hästi organiseeritud esimese astme kuritegude – kuritegeliku ühenduse loomise, juhtimise ja sinna liikmete värbamise ning grupis korduva altkäemaksu andmise – toimepanemist,” märkis ta.

“Kohtus uuritud tõendid kinnitavad, et Ljubov Genrihsoni poolt juhitud kuritegelik ühendus tegutses vähemalt 2009. aastast, võimaldades ühenduse poole pöördunud inimestel saada ebaseaduslikul teel kodakondsust, elamislube ja isikut tõendavate dokumentide väljastamist, seades taolise tegevusega ohtu Eesti vabariigi julgeoleku. Ljubov Genrihson kasutas kuritegeliku ühenduse juhtimisel erinevaid konspiratsioonivõtteid, teiste isikute hulgas värbas ta enda kuritegeliku tegevuse heaks töötama ka neli politsei- ja piirivalveameti ametnikku,” ütles Rattam. 

“Prokuratuuril on hea meel, et pikk kohtusaaga päädis mahukas ja menetluslikult keerukas kriminaalasjas süüdimõistva kohtuotsusega ka kuritegeliku ühenduse juhi, Ljubov Genrihsoni, suhtes ning kohus mõistis temale pikaajalise reaalse vanglakaristuse, nagu prokuratuurgi kohtuvaidlustes õiglaseks pidas. Kriminaaltulu konfiskeerimine aga kinnitab, et varem või hiljem tuleb kuritegelikul teel saadud tulust loobuda,” märkis riigiprokurör.

Veebruaris taotles riigiprokurör Eleliis Rattam Genrihsonile mahuka passiäri korraldamise eest sama karistust, mille mõistis talle kohus. Genrihsoni kaitsja Mihkel Gaver leidis, et naine tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista. Samuti märkis kaitsja, et kriminaalasja arutamine raskelt haige süüdistatavata ei ole õige.

Riigiprokuratuur süüdistab Genrihsoni kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises, dokumendi võltsimises ja sellele kaasaaitamises, võltsdokumendi kasutamises, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises ja kelmuses.

Genrihson on tunnistanud oma süüd osaliselt ehk ainult keeleeksamitega seotud kuritegude toimepanemises.

Genrihson on kriminaalasjas praegu kohtu all üksi, sest ta ei olnud nõus oma süüasja lahendamisega kokkuleppemenetluses.

Samas arutas kohus tema süüasja ilma tema osavõtuta, kuna naine oli kohtuistungite toimumise ajal kogu aeg väidetavalt haige.

Teised tema mahitusel kuritegelikes skeemides osalenud süüdistatatud said karistused kokkuleppemenetluses.

Riigiprokuratuur lõpetas kriminaaluurimise käigus menetluse ühtekokku 75 kahtlustatava suhtes otstarbekuse kaalutlustel.

Valdav osa kriminaalasjast pääsenutest olid inimesed, kes olid hankinud endale aastatel 2011-2015 kuritegeliku ühenduse abil vajalikke dokumente ebaseaduslikult.

Süüdistuse kohaselt said tellijad politsei- ja piirivalveameti (PPA) nelja ametniku kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente, arstitõendeid ning selleks kasutasid jõugu liikmed muuhulgas võltsimist, valeandmete esitamist ning valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi