Keskkonnaministeerium koostas kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks ja praegustest kahjustustest ülevaate saamiseks tegevuskava.

Esimesed tegevused juba käivad, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kaardistab riigile kuuluvas majandusmetsas kuuse-kooreüraskist kahjustatud piirkondi ning valmis on saanud ministeeriumi ja spetsialistide koostöös üraski-juhend erametsaomanikele, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile.

Pressiesindaja teatal võib kuuse-kooreüraski tegevuskava võib laias laastus jagada kaheks: andmete kogumine üraski bioloogia ja kahjustuste kohta ning tegevused kahjustuste ennetamiseks ja likvideerimiseks. Lisaks seirele on tegevuskavas suurt rõhku pandud ka teavitustööle erametsaomanike seas ja ka laiemas avalikkuses. Tegevuskava esialgset versiooni on juba tutvustatud Eesti Erametsaliidu ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajatele ning ühiselt peetud virtuaalkoosolekul kinnitasid osalejad üraskiuuringute vajalikkust.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve sõnul on huvirühmade esmane tagasiside keskkonnaministeeriumi tegevusele olnud positiivne. „Erametsaliidu ettepanekul panime tegevuskavasse mõned lisad, mis aitavad meil kuuse-kooreüraski kahjustustest ja nende ennetamiseks sobivatest meetmetest paremat ülevaadet saada,“ rääkis ta. „Keskkonnaühenduste koja esindajate arvamused on samuti kaardistatud ning nendega arvestatakse, huvirühmad kaasatakse ka edasistesse tegevustesse. Üraskiseire käib ja koostame juhendit.“

RMK on riigi tulundusmetsas kuuse-kooreüraskite kohta juba mitu nädalat infot kogunud. „Aprilli teisel poolel alustame kõikjal Eestis üraski lendamise vaatlustega, mille abil saame infot, millal on kõige efektiivsem aeg rakendada võtteid metsa kaitsmiseks üraski eest,“ lausus RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

Riigimetsast kogutud teave annab ka erametsaomanikele infot, millistes piirkondades tuleks mets kriitilise pilguga üle vaadata. Oma metsa hea tervise eest seismine on iga metsaomaniku kohustus. Selle kohustuse täitmisel on abiks koostamisel olev üraski-teemaline juhendmaterjal, mis annab ülevaate, kuidas üraskikahjustusi ennetada, ära tunda ja likvideerida.

Peamised tegevused kuuse-kooreüraski tegevuskavas on nii üraskibioloogia kui ka kahjustuste seire, riigi tulundusmetsas ja kaitsealadel ja ülevaade levikust välisriikides; analüüsid, välisriikide kogemused, meetmete tulemuslikkus; teadlikkuse tõstmine – juhised metsaomanikele, teavitamine üraski lendlusest ja sellega seotud vajalikest tegevustest, ka kommunikatsioon erinevate osapooltega. Samuti otsitakse võimalusi erametsaomanike tegevuse suunamiseks ka läbi toetuste.

Üraskikahjustusi kaitstavas metsas käsitletakse eraldi, sest seal on oluline arvestada kaitse-eesmärkidega ja sobilikele tegevustele tuleb läheneda juhtumipõhiselt. Kaitstava metsa olukorda kaardistavad lähiajal eeskätt kaugseirega keskkonnaamet ja maa-amet. Selleks alustab maa-amet juunis ülelende kolme Lõuna-Eesti kaitseala kohal, misjärel kogutud andmeid analüüsib keskkonnaamet. Esmased tulemused selguvad sügisel. Siis vaadatakse kaitstavates metsades üraskikahjustuste ennetamise ja likvideerimise põhimõtted üle koostöös huvirühmadega.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi