Riigikohus tühistas nelja inimese kokkuleppemenetluses süüdimõistmise süüdistuse järgi Tartu Mill AS-is toimunud maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Riigikohus tühistas süüdimõistmised ja karistused, kuna jõustus maakohtu üldmenetluse otsus, mille järgi Tartu Mill AS-is maksukuritegu ei toimunud ning süüdistatavad mõisteti selle toimepanemises õigeks.

Kokkuleppemenetluses jõustunud kohtuotsuse järgi oli kuritegeliku ühenduse eesmärk maksukuriteo toimepanemine. Otsuse järgi aitasid ühendusse kuulunud isikud kaasa Tartu Mill AS-is käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmete esitamisele.

Kuna maakohus mõistis hiljem üldmenetluses kuriteo väidetavad täideviijad ja ühe kaasaaitaja õigeks, esitasid kuriteo kaasaaitamises süüdistatavate kaitsjad Riigikohtule teistmisavaldused.

Riigikohtu hinnangul olid teistmisavaldused põhjendatud. Riigikohus tühistas süüdimõistmise ja karistused ning saatis kriminaalasja tühistatud osas Riigiprokuratuurile uue kohtueelse menetluse korraldamiseks.

Lisainfot antud teema ja otsuste kohta saab lugeda Riigikohtu kodulehelt 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi