Riigikohus võttis kolmapäeval niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas 2014. aasta jõustunud otsusega süüdimõistetud Toomas Annuse, Villu Reiljani ja Kalev Kanguri teistmisavaldustes otsuse tegemiseks ühe kuu lisaaega.

Kuna selles teistmisasjas möödub riigikohtu otsuse tegemise tähtaeg 24. aprillil, siis otsustas riigikohtu kriminaalkolleegium pikendada kohtuotsuse tegemise tähtaega 22. maini.

Teistmisavaldused esitasid Toomas Annuse, Järvevana OÜ (endine Merko Ehitus AS), Kapitel AS-i (endine E.L.L. Kinnisvara AS) kaitsja vandeadvokaat Leon Glikmani, Villu Reiljani kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu ja Kalev Kanguri kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandberg.

Teistmine ehk uuendamismenetlus on jõustunud kohtulahendite läbivaatamine uute asjaolude ilmnemisel, mis ei olnud esmaste lahendite tegemise ajal kohtule teada. Teistmisavalduse peab esitama asjaolude teadasaamisest alates teatud tähtaja jooksul. Riigikohus kontrollib teistmisavalduse nõuetele vastavust ja võib oluliste puuduste ilmnemisel selle tagastada ja määrata tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Teistmisaluse tuvastamisel tühistab riigikohus varasemad lahendid ja uuendab kohtumenetluse.

Annuse kaitsja Glikman palub teistmisavalduses uuendada kriminaalmenetlust maadevahetuse süüasjas ning tühistada selles asjas riigikohtu 30. juuni 2014. aasta otsus ja Tallinna ringkonnakohtu 19. juuni 2013. aasta otsus osas, millega riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse tühistamata ning teha uus otsus ja mõista teistmisavalduse esitajad õigeks või alternatiivselt tühistada eelnimetatud otsused ja jätta jõusse Harju maakohtu 19. juuni 2012. aasta õigeksmõistev otsus. Samuti pakub Glikman välja  alternatiivselt tühistada riigikohtu ja ringkonnakohtu otsused ja saata asi esimese või teise astme kohtusse edasiseks menetlemiseks.

Lisaks taotleb Glikman raha tagastamist ja viiviste välja maksmist esindatavatele Toomas Annusele, Järvevana OÜ-le (endine Merko Ehitus AS), Kapitel AS-ile (endine E.L.L. Kinnisvara AS)).

Glikman märgib, et Euroopa inimõiguste kohtu 2019. aasta 28. mai otsusega rahuldati Toomas Annuse, E.L.L. Kinnisvara AS-i ja AS Järvevana individuaalkaebused ja tuvastati, et süüdistatavate suhtes koguti ja kasutati jälitustegevuse tõendeid Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 8 ja Eesti siseriikliku seaduse rikkumisega.

Reiljani kaitsja Margus Mugu palub teistsmisavalduses tühistada riigikohtu 2014. aasta 30. juuni ja Tallinna ringkonnakohtu 2013. aasta 19. juuni otsused osas, millega tunnistati Reiljan süüdi ning mõista ta õigeks või alternatiivselt jätta jõusse Harju maakohtu 19. juuni 2012 otsus osas, millega mõisteti Reiljan õigeks.

Lisaks taotleb Mugu Eesti vabariigilt Villu Reiljani kasuks välja tema poolt eelnevalt selle kohtuasja menetluses kantud kulud ning teistmisavalduse menetluskulud.

Kanguri kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandbergi palub teha uus otsus ja tühistada riigikohtu 2014. aasta 30. juuni ja Tallinna ringkonnakohtu 2013. aasta 19. juuni otsused osas, millega tunnistati Kangur süüdi ning mõista ta õigeks või teha alternatiivselt uus otsus, millega jätta jõusse Harju maakohtu 2012. aasta 19. juuni õigeksmõistev otsus.

Ühtlasi palub Mugu mõista Eesti vabariigilt Kalev Kanguri kasuks välja tema poolt eelnevalt Harju maakohtus, Tallinna ringkonnakohtus, riigikohtus kantud menetluskulud, samuti käesoleva teistmismenetluse menetluskulud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi