Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioon algatas kolmapäeval riigikogus eelnõu, mis kaotab üle Eesti ära lasteaia kohatasu, mis jääb edaspidi emade-isade asemel täies mahus riigi kanda.

“Sotsiaaldemokraatide ettepanek aitab kaasa sellele, et ühelgi lapsel ei jääks majanduslikel põhjustel lasteaias käimata. Just praegu on eriti oluline selle muudatuse kiire rakendamine – me seisame majandussurutise lävel, kus paljud inimesed on jäämas tööta ja sissetulekuta. Lapsed ei tohi mingil juhul keerulistel aegadel kannatada,” ütles Heljo Pikhof.

Kui lapsevanemad on vabastatud kohatasu tasumisest, siis tagab see Pikhofi sõnul laste võrdsema ligipääsu alusharidusele ning väheneb ka hariduslik kihistumine.

Täna  võivad omavalitsused küsida lasteaia kohatasu eest kuni 20 protsenti alampalgast ja enamik omavalitsusi on sidunud selle summa kindla miinimumpalga protsendiga. Riigikogu menetlusse antud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu järgi kompenseerib riik omavalitsustele saamata jäänud tulu.  

Lasteaiatasu  kaotamise poolt räägib Pikhofi sõnul ka asjaolu, et üle Eesti küsitakse lapsevanematelt väga erinevaid summasid. “Rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt toetab umbes kolm neljandikku omavalitsusi paljulapselisi peresid kohatasu soodustuste või vabastuste määramisega. Ligikaudu kaks kolmandikku omavalitsusi arvestab pere majandusliku olukorraga,” selgitas Pikhof. “Kui mitmes omavalitsuses jääb lasteaia kohatasu alla 20 euro, siis näiteks Tallinnas ja selle lähivaldades tuleb vanematel iga  kuu välja käia üle 70 euro.”  Tallinnas säästaks pere lasteaiatasust vabastamise korral aastas 855 eurot. Kahe lapse puhul oleks kokkuhoid 1710 eurot.  

Riigieelarvele toob sotsiaaldemokraatide eelnõu seadustamine kaasa 40 miljoni euro suuruse täiendava kulu.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi