Riigiprokuratuur otsustas mitte alustada kriminaalmenetlust riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Katri Raiki suhtes, sest ei leidnud Levikom Eesti OÜ poolt esitatud kuriteoteates viiteid kuriteo toimepanemisele.

Prokuratuurile edastatud kuriteokaebuses on kirjas, et riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik on toime pannud ametialase võltsimise ja mõjuvõimuga kauplemise.

“Riigiprokuratuuri seisukohal puuduvad kuriteokaebuses viited sellele, et riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 16. jaanuari istungi protokolli oleks võltsitud. Samuti puuduvad andmed selle kohta, et Katri Raik oleks toime pannud mõjuvõimuga kauplemise,” ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik BNS-ile.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE) ütles 18. veebruaril BNS-ile, et Levikomi süüdistus tema vastu on  arusaamatu.

Tema sõnul ei viibinud Levikom OÜ kõnealusel korruptsioonvastase erikomisjoni istungil 16. jaanuaril. “Seetõttu on arusaamatu, kust pärineb nende väide, et protokollis ei ole esitatud tegelikke istungi sõnavõtte,” nentis ta.

Raik märkis, et komisjoni liikmetel ehk üks liige igast erakonnast, on alati olnud võimalik tutvuda protokolli kavandiga enne selle allakirjutamist ja avalikuks tegemist.

“Seda protseduuri olen komisjoni esimehena alati jälginud. Konkreetsele protokolli kavandile ei tulnud ühtegi kommentaari. Mulle jääb komisjoni esimehena arusaamtuks, millel põhineb Levikom Eesti OÜ väide, et protokollis on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat. Sageduslubadega seoses on käimas kohtumenetlus, seetõttu on komisjon otsustanud oodata ära lõpliku kohtulahendi,” selgitas Raik.

18. veebruaril teatas Levikom Eesti OÜ, et tegi riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raiki suhtes prokuratuurile kuriteoteate.

Levikom palus prokuratuuril alustada Raiki suhtes kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad mõjuvõimuga kauplemist ja ametialast võltsimist seoses erikomisjoni 16. jaanuaril toimunud 5G konkurssi käsitleva istungi protokolli võltsimisega.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi