Tallinna ringkonnakohus leevendas esmaspäeval oluliselt mahuka passiäri korraldamises süüdimõisteud Ljubov Genrihsoni karistust.

Ringkonnakohus tühistas varasema maakohtu otsuse osaliselt ja mõistis praegu 70-aastase  Ljubov Genrihsoni õigeks kuritegeliku ühenduse organiseerimise süüdistuses.

Ringkonnakohus mõistis naisele liitkaristuseks vangistuse viis aastat, millest arvestati maha vahi all oldud ühe aasta, ühe kuu ja kaks päeva ning ema lplikuks karistuseks kujunes kolme aaasta, 10 kuu ja 28 päeva pikkune vangistus, kuid mitte reaalselt vaid tingimisi. Ringkonnakohus jättis muutmata ka talle määratud rahalise karistuse 1000 eurot.

Genrihsoni süüdimõistmise vaidlustas ringkonnakohtus tema kaitsja Mihkel Gaver, kes ei nõustunud mullu kevadel Harju maakohtus tehtud otsusega. Kaitsja Gaver on märkinud, et naine tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista. Samuti märkis kaitsja, et kriminaalasja arutamine raskelt haige süüdistatavata üle ei ole õige.

Mullu 15. aprillil tunnistas maakohus Genrihsoni süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises, altkäemaksu andmises, dokumentide võltsimises, kelmuses ja muudes kuritegudes ning mõistis talle kaheksa-aastase vanglakaristuse. Kuna ta oli kohtueelse uurimise ajal olnud vahi all ühe aasta, ühe kuu ja kaks päeva, siis jääb tal vanglas ära kanda veel kuus aastat, 10 kuud ja 28 päeva.

Ühtlasi mõistis kohus talle rahalise karistuse 1000 eurot ning konfiskeerib kohtuotsuse jõustumisel tema tütre nimele registreeritud sõiduki Toyota Auris, samuti mõistis kohus temalt välja kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise korras 86 793 eurot.

Riigiprokurör Eleliis Rattam ütles toona BNS-ile, et Genrihsoni puhul ei saa rääkida kuriteo toimepanemise juhuslikkusest. “Temale heideti ette nii erinevate teise astme kuritegude kui ka väga hästi organiseeritud esimese astme kuritegude – kuritegeliku ühenduse loomise, juhtimise ja sinna liikmete värbamise ning grupis korduva altkäemaksu andmise – toimepanemist,” märkis ta.

“Kohtus uuritud tõendid kinnitavad, et Ljubov Genrihsoni poolt juhitud kuritegelik ühendus tegutses vähemalt 2009. aastast, võimaldades ühenduse poole pöördunud inimestel saada ebaseaduslikul teel kodakondsust, elamislube ja isikut tõendavate dokumentide väljastamist, seades taolise tegevusega ohtu Eesti vabariigi julgeoleku. Ljubov Genrihson kasutas kuritegeliku ühenduse juhtimisel erinevaid konspiratsioonivõtteid, teiste isikute hulgas värbas ta enda kuritegeliku tegevuse heaks töötama ka neli politsei- ja piirivalveameti ametnikku,” ütles Rattam.

Riigiprokuratuur süüdistab Genrihsoni kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises, dokumendi võltsimises ja sellele kaasaaitamises, võltsdokumendi kasutamises, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises ja kelmuses.

Genrihson on tunnistanud oma süüd osaliselt ehk ainult keeleeksamitega seotud kuritegude toimepanemises.

Genrihson on kriminaalasjas praegu kohtu all üksi, sest ta ei olnud nõus oma süüasja lahendamisega kokkuleppemenetluses.

Samas arutas kohus tema süüasja ilma tema osavõtuta, kuna naine oli kohtuistungite toimumise ajal kogu aeg väidetavalt haige.

Teised tema mahitusel kuritegelikes skeemides osalenud süüdistatatud said karistused kokkuleppemenetluses.

Riigiprokuratuur lõpetas kriminaaluurimise käigus menetluse ühtekokku 75 kahtlustatava suhtes otstarbekuse kaalutlustel.

Valdav osa kriminaalasjast pääsenutest olid inimesed, kes olid hankinud endale aastatel 2011-2015 kuritegeliku ühenduse abil vajalikke dokumente ebaseaduslikult.

Süüdistuse kohaselt said tellijad politsei- ja piirivalveameti (PPA) nelja ametniku kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente, arstitõendeid ning selleks kasutasid jõugu liikmed muuhulgas võltsimist, valeandmete esitamist ning valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi