SISUTURUNDUS

Korstnaid ja suitsulõõre tuleb kontrollida ja puhastada regulaarselt, et tagada korstnakonstruktsiooni pikaealisus, süsteemi efektiivne töö ja ohutus. Pigi korstnas on tuleohtlik ning mustunud, ummistunud või pragunenud ventilatsioonikanal mõjutab palju ka õhuvahetuse tasakaalu ja halvendab õhu kvaliteeti.

Samas on oluline teada, kas ventilatsioonilõõrid asuvad suitsulõõridega samas korstnas. Kui jah, siis tuleb olla eriti tähelepanelik: oluline on lõõride õhutihedus, sest kehvas korras lõõriseinte vahel võivad põlemisgaasid liikuda kergesti ventilatsioonisüsteemi ja sealt edasi eluruumidesse. Põlemisgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut vingugaasi, mis on sisse hingates eluohtlik. Ventilatsioonilõõride seisukord on sama oluline kui suitsulõõride oma.

RenoRe OÜ teeb põhitööna korstnate kaamerauuringuid ja renoveerib tulekindla seguga. Kogemused on ettevõtte töötajad omandanud Rootsis ja praeguseks on ettevõte kujunenud usaldusväärseks tööde tegijaks kõikjal Eestis. Töid tehakse korteriühistutele, eramajadele ja muinsuskaitse all hoonetele, mis vajavad renoveerimist.

Korstna renoveerimise meetod tulekindla seguga, mida RenoRes kasutatakse, on turvaline, ökonoomne ja puhas. Seeläbi hoiate kokku ka suurematelt kulutustelt, mis kaasnevad uue korstna ehitamisega.

Telliskivikorsten vajab hoolt, sest tingituna ehituse eripäradest on sel omad probleemid: praod seintes, tühjad vuugid, suits tungib ühest lõõrist teise, murenenud kivid ja lagunev korstnapits. Lagunev korsten on hoonele ohtlik. Tunnused, mis viitavad probleemidele korstnalõõrides, on halb tõmme, pigi, praod vuukides ja krohvil jms. Seda põhjustab põlemisgaaside jahtumisest tekkiv kondensatsioonivesi, mis sadestub lõõri sisepinnale ja söövitab aegamööda läbi eelkõige vuugid ning muudab tellised praguliseks. Korsten muutub „hõredaks“ ja tuleohtlikuks. Tulekindla seguga renoveerimine sobib puiduga köetavatele küttekolletele: pliidid, ahjud, kaminad, kerised jm.

Korstnaid renoveeritakse ainult seestpoolt ja tööd alustatakse korstna kaamerauuringuga. Spetsiaalse kaamera abil on korstna probleemid näha täies ulatuses. Kaamera on varustatud foto funktsiooniga – nii saadakse vajalik info, kuhu on ühendatud kütteseadmed ja ventilatsioonid, ning avastatakse võimalikud vead. Kui vead on kindlaks tehtud, puhastatakse korsten kettpuhastajaga minening eemaldatakse pigi jm takistused. Pigist lõõri pole mõistlik tulekindla seguga renoveerida, mistõttu korsten tehakse enne tööde algust puhtaks.

Tänu vormi paindlikkusele saab renoveerida eri läbimõõduga „kõveraid“ ja sopilisi korstnaid. Seejärel suletakse kütteseadmete ühendused lõõris. Segu kantakse õhupallivormile ja seda tõmmatakse vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse, mitu korda järjest, kuni lõõri sisepind muutub siledaks ja ühtlaseks, otsekui klaasjaks, ning tõmme paraneb.

Renoveerimistööd tehakse enamasti ülaltpoolt, all ainult kontrollitakse ja puhastatakse. Nii ei teki eriti ka prügi, tahma jm mustust siseruumides ning elanikke häiritakse võimalikult vähe. Lõpptulemuseks on seestpoolt silutud lõõr. Segu kuivamine võtab aega vähemalt 24 tundi, kuid soovituslik on oodata 48 tundi. Töid saab teha kuni –10 kraadi juures.

Korstna korrashoid ja pikaealisus algab kütmisest: ahju ei panda liiga palju küttematerjali korraga. See põhjustab kivide ebaühtlast paisumist, mis toob endaga kaasa ahjumüüritise pragunemise. Liigkütmine on olnud ajast aega ka hoonete süttimise levinumaid põhjuseid. Küttematerjal peab olema kuiv. Märjast küttematerjalist eraldub niiskust ja see tekitab koos põlemisjääkidega korstnalõõri seintele pigi, mis on tuleohtlik. Pigi tekib ka siis, kui köetakse valesti, koldes on halb tõmme ja korsten või küttekolle on halvasti ehitatud. Vältimaks pigi teket, tuleb juhtida koldesse piisavalt õhku: kütta ei tohi poolkinnise siibri ega kinnise ahjuuksega ja kasutada tuleb vaid koldesse mõeldud kuiva kütust.

SISUTURUNDUS

 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi