SISUTURUNDUS

Alustada tuleks tööde lähteülesande koostamisest, mille käigus selgitatakse eksperdi abiga välja hoone seisukord ja renoveerimisvajadus.

Kui kasutada KredExi toetust, järgneb projekti ekspertiis. Edasi toimub ehitushange, mille käigus selgub parima pakkumise teinud ehitusfirma. Pangana soovime hinnata ehitaja sobivust enne lõplikku valikut. Ehitaja juures vaatame varasemaid kogemusi, tausta ja finantsseisu.

Meie soovitame teha maja korda tervikrenoveerimisega, mille tõestuseks on paljude renoveeritud majade edulugu. Terviklahendust soovitavad ka eksperdid, sest siis on võimalik ehitada kvaliteetsemalt ja saavutada parem elukeskkond. Kokkuvõttes peaks selline lahendus tulema soodsam kui etapiviisiline ehitus, sest täiendavalt kaasneb KredExi toetuse osa.

Millised on peamised laenutingimused?

Pangaga võiks suhelda kohe, kui esialgne eelarve olemas, et saaks peamised laenutingimused läbi rääkida. Laenu saab kõikide tööde tegemiseks, mis kuuluvad kaasomandisse, sh hoone välispiirded ja tehnosüsteemid. Laenu taotlemisel ei ole ühistul vaja omavahendeid. Laenusumma maksimaalne suurus ja intress sõltuvad korterite arvust, asukohast ja eelarvest. Vaatame ka laenumakse suurust, mis võiks suurtes linnades jääda alla 100 € kuus korteri kohta.

Terviklahenduse korral on laenuperiood kuni 20 aastat, üksikute tööde puhul kuni 15 aastat.

Soovitame lisada renoveerimise eelarvesse ka väikse reservi. Üldkoosolekul otsustatav laenusumma võiks olla ca 5–10% suurem, et katta ootamatuid kulusid.

Üldkoosolekul on oluline jälgida, et seadusest, põhikirjast ja panga tingimustest tulenevad nõuded saaksid täidetud. Suhteliselt uue võimalusena võetakse otsuseid vastu ka ilma koosolekut pidamata.

Ühistu laenudel on esmaseks tagatiseks varaliste õiguste pant, mis tähendab, et ühistu iga kuu tekkivad nõuded omanike vastu panditakse pangale. Vajaduse korral kasutame lisatagatiseks KredExi käendust. Sõltuvalt projektist on Swedbankil võimalus pakkuda Euroopa Investeerimisfondi garantiid, mis on ühistule tasuta.

Laenu võtmisel tuleb kindlasti teha ka hoone kindlustus. Lisaks soovitame võtta vastutuskindlustuse, mis tagab kolmandale poolele põhjustatud kahju hüvitamise.

Sõltuvalt ühistust ja projektist saame olla oma laenutingimustes paindlikud.

Ühistute finantsvõimekus

Tunnustame ühistute väga head maksekäitumist, sest ükski ühistu pole meil viimastel aastatel pikemalt  võlgnevusse jäänud. Ühistud on ülikorrektsed maksjad, kes on enne laenu võtmist oma võimalused hoolikalt läbi mõelnud. Näeme oma klientide pealt, et enamikul ühistutest on piisavalt rahalisi reserve, mis võimaldab ka julgemalt laenu võtta.

Omanikke peaks huvitama maksekoormuse muutus enne ja pärast renoveerimist, arvestades ühelt poolt soojusenergia säästu ja teisalt laenumakse lisandumisega. Keskmine kulude kasv tervikrenoveerimisel on olnud ca 30 € kuus, kuid see sõltub palju elamust ja laenusummast.

Oluline on ühistu liikmeid informeerida, et laenukohustust ei pea võtma kõik omanikud. Kellel on sääste ega soovi laenu maksta, võivad oma osa ühistule ette ära tasuda.

Kuna iga ühistu ja laenuvajadused on erinevad, palume pöörduda laenusoovi korral otse Swedbanki poole. Teile on abiks meie kogenud laenuhaldurid. Vaatame koos ühistu võimalused ja soovid läbi ning teeme oma laenupakkumise.

Laenuinfo, kontaktid ja laenukalkulaator on olemas meie kodulehel: www.swedbank.ee/korterelamulaen

Edukat renoveerimist!

SISUTURUNDUS

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi