Kõige nähtavam osa renoveerimisest on fassaadi vahetamine, soojustamine või värskendamine, seega tuleb korteriühistutel langetada palju olulisi valikuid. Miks eelistada ühte või teist fassaadilahendust?

Tuulutatavad fassaadilahendused

Tuulutatavates fassaadilahendustes kasutatakse soojustuskihina villa, mis kaetakse tuuletõkkeplaadiga. Roovi abil paigaldatakse fassaadi katteplaadid soojustusest ja tuuletõkkeplaadist eemale, jättes fassaadiplaadi ja tuuletõkkeplaadi vahele õhuvahe ehk tuulduva osa. Nii saavad majast väljuda tekkinud aurud ja niiskus. Selline lahendus on parim nii hoonetele kui ka seal elavatele inimestele, sest konstruktsiooni vahekihtidesse ei kogune niiskust ega hallitust. Teine oluline eelis on tulekindlus – villa ja tsementplaatide kasutamine soojustusmaterjali ja fassaadi kattematerjalina annab konstruktsioonile vähemalt B klassi tulekindluse.

Mida jälgida tsementplaatide valimisel?

Kortermajade renoveerimisel eelistatakse tihti kivipurukattega tsementlaast- ja tsementkiudplaate. Tsementkiudplaadid on vastupidavamad, aga raskemad kui tsementlaastplaadid. Suur osa on ka tulekindlusel – StoneREX Premium Granitil ehk kivipurukattega tsementkiudplaatidel on ainsana testitud A2 tuleklass.

Kivipuruplaatide naturaalne toon ei tuhmu ja fassaadi saab survepesuriga pesta. Eri tootjate kivipuruplaadid eristuvad seinas juba mõne aasta möödudes, mistõttu määravad palju alusplaadi tehnilised näitajad (tugevus, tihedus, veeimavus, löögitugevus, elastsus, sobivus välistingimustega jne). Kuigi esialgu võib soodsam pakkumine ahvatleda, tuleb siiski meeles pidada, et fassaad on maja visiitkaart ja kaitsekiht. Väike kokkuhoid kvaliteedilt võib juba paari aasta jooksul kätte maksta ja tuua kaasa lisakulud.

Populaarsed on ka üle värvitud siledad tsementplaadid, mille puhul on samuti olulised plaadi veeimavus, tugevus, elastsus ja koostis. StoneREX Premium Color (värvitud 8 ja 10 mm paksune tsementkiudplaat) ja StoneREX Color (värvitud 8–16 mm paksune tsementlaastplaat) sobivad nii fassaadi, rõduseinte kui ka rõdupiirete katmiseks. Spetsiaalselt tsementplaatidele välja töötatud värv, mis on kantud plaadile tööstusliku värviliiniga, püsib ilus aastakümneid.

Viimasel ajal väga populaarseks saanud massvärvitud plaatide puhul on tähtis vaadata nii plaadi tehnilisi näitajaid, aga ka pinnakatte omadusi. StoneREX Palette plaatide pinnakate ei lase niiskusel ja mustusel plaadi pinda tungida. Nii jäävad plaadid sama tooni ja neid on võimalik pinnale jäänud mustusest edukalt pesta. Lisaks on võimalik saada spetsiaalse UV- ja grafitikaitsega plaate.

Paigaldamise kvaliteedi olulisus

Peale hea plaadi tuleb alati valida ka hea ehitaja. Asjatundlikud ehitajad järgivad tootja juhendmaterjale ja ehitusjärelevalve kontrollib, kas tootja on andnud plaadile jm materjalidele nõuetele vastava toimivusdeklaratsiooni. Viimane näitab, kas toodet on nõuete järgi testitud ning kas see vastab Euroopa Liidu standardile ja nõuetele.

Nõuete järgimisel ja kvaliteetse materjali eelistamisel võib kindel olla, et uus fassaad näeb ka aastakümnete pärast ilus välja, kaitseb maja efektiivselt, aitab säästa soojakuludelt ning tõstab kinnisvara hinda. Häid valikuid soovides!

Vaata lisainfot StoneREX veebilehelt www.stonerex.ee

1 kommentaar

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi