Maaeluminister Arvo Aller ütles teisipäeval toimunud EL-i põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, et ambitsioonika roheleppe täitmiseks tuleb tagada põllumajandussektori piisav rahastus.

“Eesti toetab Euroopa Komisjoni tutvustatud ambitsioonikat lähenemist kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamisele,” kinnitas maaeluminister pressiteate vahendusel, lisades samas, et lõplikud seisukohad kujundatakse pärast detailsemate plaanide selgumist. 

“Näiteks on komisjon lubanud kevadel välja tulla strateegilise dokumendiga, mis kirjeldab konkreetseid samme roheleppe rakendamiseks põllumajanduse ja toidutööstuse valdkonnas,” lisas ta.

Ühise põllumajanduspoliitika võimalused roheleppega seatud ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmiseks on Alleri sõnul suuremad kui seni, aga selleks tuleb tagada ka poliitika rakendamiseks piisav rahastus ja reeglite ühesugune täitmine. “Näiteks põllumajanduse keskkonnamõju vähendamise ning bio- ja ringmajanduse lahenduste rakendamise eelduseks on väga suured investeeringud ehk kulud tootjatele,” märkis maaeluminister. 

Aller tõi välja põllumajanduse panuse kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisesse. See avaldub tema sõnul kõige nähtavamalt muldade orgaanilise süsiniku varusid suurendavate meetmete kaudu, näiteks happeliste põllumuldade lupjamisel.

“Oluline on tõsta tarbija teadlikkust – see võiks ÜPP raamistikus saada rohkem tähelepanu,” märkis Aller. “Selleks tuleks laiendada ÜPPst kasusaajate ringi, mis praegu piirdub tootjatega.” 

Senisest enam tuleb ministri hinnangul panustada ka kõigis valdkondades teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni.

Teise tähtsa küsimusena oli kõne all ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärus, mille puhul Eesti on seisukohal, et üleminekuperiood järgmisele ÜPPle peaks piirduma ühe aastaga. “Meie huvides ei ole üleminekuperioodi pikemaks venitada, sest Eesti on huvitatud uue perioodi toetuste kiiremast rakendamisest,” selgitas Aller.

Üleminekumäärus on ministri arvates vajalik, kuna läbirääkimiste senine seis näitab, et ÜPP strateegiakavade rakendamine 2021. aasta 1. jaanuarist ei ole realistlik.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi