Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon kuulas oma esmaspäevasel avalikul istungil valitsuse ja ühistranspordikeskuste juhatajate selgitusi maakondliku ühistranspordi korraldamisel ja tõdes, et bussitranspordi korraldamisel valitseb segadus. 

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei saa maakondliku bussitranspordi korraldamisega rahul olla. “Riigi ja omavalitsuste vastutusjaotus on ebaselge ning ühistranspordikeskuste poolt tagatud teenused ei ole ühetaoliselt välja kujunenud,” ütles komisjoni esimees.

Arutelu tulemusena ühines komisjon riigikontrolli maakondlikku ühistransporti puudutavas kontrolliaruandes välja toodud keskse järeldusega, et maakondliku bussitranspordi korraldamisel ei ole alati uuritud ega arvestatud kõigi elanike liikumisvajadust, riigi ja omavalitsuste vastutuse jaotus bussitranspordi korraldamisel ei ole selge ning ühistranspordikeskuste roll ja vastutus pole kõikjal ühetaoliselt välja kujunenud ning see tekitab põhjendamatuid erinevusi keskuste rahastamisel.

Komisjon rõhutas, et majandus- ja taristuministril ning transpordiameti peadirektoril tuleb koostöös kohalike omavalitsustega kokku leppida liinide maakondlikeks ja kohalikeks jaotamise ning liinide rahastamise ning võrdse kohtlemise selged põhimõtted. 

Komisjon toetas riigikontrolli ettepanekut viia läbi ammendavad elanike liikumisvajaduse uuringud, mis hindaks samas majanduslikku otstarbekust arvestades ka alternatiivseid liikumisvõimalusi hajaasustusega piirkondades. Komisjon ühines ka riigikontrolli ettepanekuga töötada välja ühistranspordikeskuste rahastamise selged reeglid.

Komisjon korraldab 2022. aasta kevadel kordusarutelu, saamaks arengutest ülevaadet.

Istungil jagasid selgitusi majandus- ja taristuminister Taavi Aas, transpordiameti peadirektor Kaido Padar, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juht Andrus Kärpuk, MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase, Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Kaire Kuldpere.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi