Peaminister Jüri Ratas märkis, et kui reisilaeva Estonia huku kohta on ilmnenud  uusi asjaolusid, näiteks väidetava vigastuse kohta laeva pardas, siis tuleb seda kindlasti uurida. 

“Iga suure õnnetuse puhul tekkib alati palju küsimusi, mis vajavad veenvaid vastuseid, et aidata oma lähedased kaotanud inimestel edasi minna. Ka parvlaev Estonia huku uurimisel on tehtud aastate jooksul palju tööd. Sellesse on panustanud nii ametlikud uurimised ja töögrupid kui ka paljud teised, kes on võtnud laevahuku asjaoludesse selguse toomise oma südameasjaks. See kõik on olnud vajalik ja väärtuslik. Lõpliku ja kõikehõlmava tõe välja selgitamine ongi sellises olukorras väga keeruline,” märkis Ratas.

“Siiski olen veendunud, et 1997. aastal valminud rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjoni lõppraport sisaldab meie parimaid teadmisi ja hinnanguid põhjustest, mis tollel tormisel ööl laevale saatuslikuks said. Samas on ka üheselt selge, et kui saame infot mingitest uutest asjaoludest, mis toona tuttavad polnud, siis tuleb tõstatatud küsimustega tegeleda ning neile vastused leida. Loomulikult tuleb seda teha austaval ja väärikal viisil,” kirjutas Ratas sotsiaalmeedias. 

“Külastasin möödunud teisipäeval Helsingit ja Stockholmi, kus arutasime meile teatavaks saanud veealuseid katkendeid täna linastuvast Estonia hukku kajastavast dokumentaalfilmist. Filmis sisalduvad möödunud aasta septembris filmitud kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma,” märkis Ratas. 

“Leppisingi oma ametikaaslastega kokku, et kui filmis tuuakse tõesti esile uusi ja senitundmatud asjaolusid, siis selgitame koos välja nende põhjuse. Pean oluliseks, et astuksime edasised sammud Eesti, Soome ja Rootsi riikidega üheskoos. Samuti pidasime väga tähtsaks, et meie järgnevad tegevused oleksid kooskõlas kolme riigi poolt 1995. aastal sõlmitud leppega, mis kaitseb reisiparvalev Estonia katastroofiohvrite viimset puhkepaika,” lisas Ratas. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi