Siseminister Mart Helme otsustas politsei- ja piirivalveameti (PPA) koosseisu luua eraldiseisva piirivalve, mis hakkab lisaks seniste piiriülesannete täitmisele tagama ka kriisiolukordadeks valmisolekut.  

Piirivalve ülesanneteks jäävad piiride valvamine, kaitse ja kontroll, ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamine, päästetööd merel ja siseveekogudel, lennupäästeotsingud maismaal, merereostuse avastamine ja likvideerimine ning valdkonna arendamine.

“Eraldiseisva piirivalve loomisega tagame valmisoleku kriisideks ja valdkonna tervikliku juhtimise,” ütles siseminister Mart Helme ja lisas, et eesmärk on piirivalve tugevdamine. “Ka praegune eriolukord näitab, et piirivalve peab olema eesliinil ja suutma olenemata kriisist täita kõiki oma ülesandeid,” lisas Helme.

Siseministri sõnul on PPA praeguses kriisis koostöös partneritega väga hästi hakkama saanud, kuid peab tugevdama PPA võimekust kriisides iseseisvalt tegutseda.

Siseminister Mart Helme sõnul hõlmab piirivalve tugevdamine lisaks iseseisva juhtimisstruktuuri loomisele ka politsei ja piirivalve kriisireservi ehk sisekaitsereservi loomist,  täiendavat varustust ja väljaõpet ning idapiiri väljaehitamist.

“Piirivalve üksust hakkab juhtima peadirektori asetäitja piirivalve alal,” ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. “Esialgsete plaanide järgi alustatakse piirivalve üksuse loomisega lähema kuu jooksul. Kõigepealt tuleb muuta siseministri määrusega kinnitatud politsei- ja piirivalveameti põhimäärust ning teenistuskohtade koosseisu,” lisas Vaher.

Eraldiseisva piirivalve loomise PPA koosseisu leppis valitsus kokku koalitsioonilepingus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi