MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased saatsid kolmapäeval kõigile riigikogu liikmetele, sotsiaalkomisjonile ja õiguskantslerile avaliku pöördumise seoses nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatustega, leides, et kiirustades koostatud eelnõu tuleks tagasi võtta. 

Pöördumises pannaks poliitikutele ette eelnõu uuesti läbi töötada, arvestades Eesti rahva tervise kõiki aspekte ning põhiõigusi. “Vastupidiselt riigikohtu soovitusele suurendada koroonakriisis parlamendi rolli ning rakendatavate meetmete läbipaistvust, on eelnõu järgi otsustusprotsessist riigikogu täiskogu täiesti välja jäetud,” leiavad allakirjutanud. 

Nad rõhutavad, et põhiseadusest kinnipidamine on eriti oluline just kriiside ajal ning kõik nakkushaiguse ennetus- ja tõrjemeetmed peavad jääma kooskõlla põhiseadusega.

“Definitsioonid on mitmeti tõlgendatavad ja segased ilma mõõdetavate piirväärtusteta, mille tulemuseks võivad olla otsustusvead. Ebaproportsionaalselt määratud ennetus- ja tõrjemeetmed on otseseks ohuks riigi elanike vaimsele ja füüsilisele tervisele ning riigi majandusele, seisab pöördumises. 

Allakirjutanud leiavad, et NETS-i muudatused ei saa lähtuda ainult Covidist, vaid peaksid arvesse võtma ka kõiki teisi ohtlikke nakkushaigusi ning iga ohtliku nakkushaiguse ennetus- ja tõrjemeetmed peavad läbima riskianalüüsi nii haiguse kui määratud meetmete mõju arvesse võttes.

“NETS-i koostamine vajab kõrgel tasemel asjatundlikkust nii epidemioloogias, viroloogias, infektsioonhaigustes kui mikrobioloogias. Teeme ettepaneku kutsuda kokku vastavasisuline seminar  või töörühm, kus on võrdses proportsioonis esindatud nii riigikogu erakondade üleselt volitatud poliitikud kui eksperdid, kes võrdsetes õigustes osalevad lahenduse otsimisel,” seisab pöördumises. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi