Erametsaomanikud saavad reedeni esitada taotlusi looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks – toetust saab nii Natura 2000 erametsamaa võrgustiku alal kui ka väljaspool asuvatele aladele.

Seni said kompensatsiooni vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest. Nüüd saavad erametsaomanikud toetust ka piiranguvööndi, hoiuala või projekteeritava ala kohta. 

Hüvitise määr rangema kaitserežiimiga sihtkaitsevööndi aladel on 110 eurot hektari kohta, väiksemate piirangute korral piiranguvööndis ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta. Mõlema meetme toetusõiguslikke metsaalasid saab vaadata kaardilt.

Toetuse taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Oluline on teada, et ei pea esitama kaht eraldi taotlust, vaid mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti.

Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kompensatsioonide kohta saab lugeda täpsemat infot Erametsakeskuse veebist. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi