Vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule tõusevad reedest tervishoiutöötajate palgad kokku ligi 36 miljoni euro võrra, samuti lisanduvad uued haigekassa rahastatavad teenused ja ravimid, millega laienevad ravivõimalused mitmete haiguste raviks.

Alates aprillist tõusevad arstide, eriarstide, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide palgad kaheksa protsenti, kiirabi ja erakorralise meditsiini tehnikutel 7,5 protsenti, hooldustöötajatel üheksa protsenti ja kliinilistel psühholoogidel 10 protsenti.

Vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel mullu 28. aprillil sõlmitud kollektiivlepingule suurendatakse alates 1. aprillist tervishoiutöötajate palgakomponenti kõigis haigekassa rahastatavate teenuste hindades.

Tervishoiutöötaja palga osa teenuse hinnas on edaspidi arsti puhul 14,90 eurot tunnis senise 13,85 euro asemel, eriarstidel 16,20 eurot tunnis senise 15 euro asemel, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide puhul 9,05 eurot tunnis senise 8,40 euro asemel, kiirabitehnikute puhul 7,60 eurot tunnis senise 7,07 euro asemel, erakorralise meditsiini tehnikute puhul 8,05 eurot tunnis senise 7,49 euro asemel, kliiniliste psühholoogide puhul 11,50 eurot tunnis senise 10,50 euro asemel ja hooldustöötajate puhul 5,70 eurot tunnis senise 5,25 euro asemel.

Lisaks tervishoiutöötajate palgatõusule hakkab haigekassa rahastama ka mitmeid uusi teenuseid ja ravimeid või laienevad juba praegu rahastatud ravimite kasutamise tingimused. Lisanduvate teenuste ja ravimitega paranevad ravivõimalused mitmete haiguste, näiteks müeloomi, reumatoidartriidi ja psoriaasi, aga ka vähi raviks. Samuti lisanduvad uued võimalused taastusravis.

Hambaravis uuendatakse hambatäidiste hindasid ja uue teenusena lisandub hambaarsti videovastuvõtt haiglaravi tingimustes ning ortodontidele ja hambaarstidele luuakse omavahelise e-konsultatsiooni võimalus.

Kopsuvähi sõeluuringu juhtprojekti elluviimiseks lisandub uue teenusena madaladoosiline kompuutertomograafia uuring. Pikendatakse ka ämmaemandate koduvisiitide tegemise perioodi. Kui seni rahastati määruse alusel koduvisiite vaid sünnituse järel, siis muudatus võimaldab edaspidi rahastada ämmaemandate koduvisiite kuni lapse 1-aastaseks saamiseni.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju Eesti Haigekassa eelarvele on 51,19 miljonit eurot, millest tervishoiutöötajate palgatõus moodustab 35,9 miljonit eurot.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi