Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, millega moodustatakse haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) valitsemisalasse haridus- ja noorteamet ning nimetatakse keeleinspektsioon ümber keeleametiks.

Valitsuse algatatud valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kohaselt moodustatakse SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning HTM-i hallatava riigiasutuse Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal HTM-i valitsemisalasse haridus- ja noorteamet, teatas riigikogu pressiteenistus.

Sellega seoses viiakse uude ametisse poliitikakujundamisega mitteseotud rakendusliku iseloomuga tegevused ka HTM-ist. Raamatupidamise, palgaarvestuse ja personaliarvestuse, samuti struktuuritoetuste rakendusüksuste ülesandeid, hakkab täitma Riigi Tugiteenuste Keskus.

HTM-i valitsemisalas tegutsev valitsusasutus keeleinspektsioon nimetatakse ümber keeleametiks. Keeleametis jätkatakse kõikide seni keeleinspektsiooni osutatud teenuste pakkumist ning lisaks viiakse keeleametisse üle keelepoliitika rakendustegevused HTM-ist ning SA Archimedesest.

HTM-i kantsleri Mart Laidmetsa sõnul aitab asutuste ühendamine kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. “Selleks, et ambitsioonikaid arengukavasid ellu viia, on vaja lõimida meie valdkondi ning seda teha ühtse meeskonnana,” lisas ta.

HTM-i haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks. Samuti võimaldab muudatus selgemat rollijaotust ministeeriumi kui poliitikate kujundaja ja ametite kui nende rakendaja vahel.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 79, vastu kaks ning erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi