Teisipäeval, 19. aprillil kell 18 tutvustavad Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ning Kristiine linnaosa valitsus Lääne-Harju politseijaoskonna esises parklas Rahumäe tee rekonstrueerimisprojekti.

Rahumäe tee rekonstrueeritakse Tammsaare tee ja Tervise tänava vahelisel lõigul, teatas Tallinna kommunikatsiooniteenistus.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tööde eesmärgiks tänava seisukorra parendamine, tervikliku tänavaruumi kujundamine ja liiklusohutuse suurendamine.

“Eeskätt muutuvad turvalisemaks, mugavamaks ja atraktiivsemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Mõlemale poole sõiduteed rajatakse 4,8 meetri laiused kergliiklusteed, mis on üks olulisemaid muudatusi võrreldes praeguse olukorraga. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisalad eraldatakse täringukividest ribaga. Sinna, kus ruumilised võimalused lubavad, on kergliiklustee ja sõidutee vahele planeeritud haljasalad, mis lisavad nii turvalisust kui muudavad ka linnaruumi rohelisemaks ja hubasemaks,” kirjeldas Svet.  

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe märkis, et Rahumäe tee on Järve asumis üks kesksemaid tänavaid, mis ristub Tuisu, Elektroni, Energia ja Tervise tänavaga. “Kristiine linnaosa jaoks on tähtis, et olemasolev kvaliteetne kõrghaljastus säilitatakse projektis maksimaalselt. Tänavaäärne kõrghaljastus vähendab tuulekoridoride teket ja pehmendab üksluist sõiduteede maastikku. Samuti on haljastatavad pinnad olulised liigsete sadevete immutamiseks,” ütles Riibe.

“Piirkonna linnakeskkond saab juurde ka vaba aja veetmise võimalusi ja muutub selle võrra rikkamaks. Näiteks on plaanis rajada Rahumäe tee äärde uus sportimisala korvpalli ja padeli väljaku ning välijõusaaliga. Kuna Järve asumi maapind on liivarohke, olid sealsed liivamäed treeningupaigaks Eesti esimestele kergejõustiklastele,” lisas Riibe.

Sõiduradade arv jääb rekonstrueeritaval lõigul samaks. Tuisu tänava ristmikule rajatakse vasakpöörderada Nõmme suunast Tuisu tänavale pööramiseks. Sama ristmiku Rahumäe tänava harude ülekäiguradadele lisatakse ohutussaared. Kõik mahasõidud kinnistutele üle kergliiklustee rajatakse alla lastud äärekiviga.

Tammsaare tee ja Tuisu tänava vahelisel lõigul eraldatakse vastassuunalised liiklusvood haljastatud eraldussaarega ning edaspidi pääseb sellega piirnevatele kinnistutele Rahumäe teelt vaid parempööretega. Vaskpöörete asemel tuleb teha tagasipööre, olenevalt sõidusuunast, kas Tammsaare või Tuisu tänava ristmikult. Tuisu bussipeatused mõlemal pool teed jäävad praegustesse kohtadesse, vaid bussi number 23 Energia peatuste asukohti on veidi nihutatud.

Ristmikel ja kohtades, kus peab tagama liiklejatele vajaliku nähtavuse, kasutatakse haljastuses madala kasvuga taimi. Spordiala piiratakse võrkpaneelist piirdega, mille äärde istutatakse tänavalt tuleva saaste ja müra eemale hoidmiseks metsviinapuud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi