Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetinõupidamisel kiirendada tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalikkuse üle otsustamise analüüsi: tuumaenergia töörühm peab valitsusele esitama lõpparuande seni planeeritust kuus kuud varem ehk järgmise aasta lõpuks.

Lähiajal tuleb valitsus teema juurde tagasi, et arutada, kas tasuks alustada ka riiklike pädevuste arendamist plaanitust varem. Nii õnnestuks kiirendada kogu tuumaenergia kasutuselevõtu protsessi mõne aasta võrra. Aruteluks valmistab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valitsusele ette konsolideeritud ülevaate Eesti energeetika tulevikust aastani 2050 ja pärast seda.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul ei tasu pädevuste arendamist varasema tuumaelektrijaama käitamise kogemusteta riigis alahinnata, kuna see on tuumaenergia programmi kõige ajamahukam osa. „Isegi, kui Eestisse otsustatakse tuumaelektrijaama mitte rajada, oleks spetsialistide tuumaenergiaalane koolitamine vajalik üldiste riiklike kompetentside tõstmiseks ning teadus- ja arendustegevuseks,“ rõhutas keskkonnaminister.

Tuumaenergia kasutuselevõtmine pärast 2030. aastat on üks võimalik lahendus kliimaneutraalseks elektri tootmiseks ning Eesti energiajulgeoleku suurendamiseks. Lisaks võiks tuumaenergia pakkuda tuge vesiniku tootmiseks, kaugkütte ja –jahutuse valdkonnas ning tööstuslikes protsessides, nt sünteetilise gaasi tootmiseks.

Lõpliku otsuse, kas rajada Eestisse tuumajaam, langetab riigikogu.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi