Valitsus kinnitab neljapäeval kolmeks aastaks innovatsioonipoliitika komisjoni koosseis.

Komisjoni juhib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ja aseesimees on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler. Komisjoni liikmeteks saavad ekspertidena Henry Kattago, Martin Kruus, Veljo Otsason, Mart Maasik, Mait Palts, Jukka Patrikainen ja Alar Kolk.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse kohaselt on innovatsioonipoliitika komisjon valdkonna eest vastutava ministri nõuandev organ. Komisjoni peamine ülesanne on nõustada ministrit teadus- ja arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel, samuti teha ettepanekuid Eesti tehnoloogilist arendustegevust ning innovatsiooni toetava poliitika kujundamiseks ning vastavate meetmete rakendamiseks või hindamiseks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi