13 maakonnas taastub esmaspäeval üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui ka kõrgkoolides kontaktõpe, kuid Ida-Virumaal ja Harjumaal taastub see osaliselt.

Ida-Virumaal ja Harjumaal võivad esmaspäevast kooli minna 1.-4., 9. ja 12. klassi õpilased.

Kontaktõppe korraldamisel tuleb nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides järgida haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbiviimiseks. Distantsõppele minek toimub vajadusel eelkõige klassi, kooli või piirkonna kaupa arvestades piirkondlikku olukorda ja koostöös terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumiga. 

Alates esmaspäevast tohib sisetingimustes nimetatud tegevustest osa võtta kuni kümme inimest ja neile lisanduv treener või juhendaja. Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50 protsenti. Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang 24 inimest, kellele lisandub treener või juhendaja. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada hajutamise nõude, kätehügieeni desinfitseerimisvahendite kasutamise ning maskikandmise kohustusega.

Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad kehtivad kuni 17. jaanuarini varem kehtestatud piirangud. Alates esmaspäevast kuni 17. jaanuarini võivad osaleda kontaktõppes 1.-4. klasside ning 9. ja 12. klasside õpilased. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on 17. jaanuarini distantsõppel. Keelatud on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja –õpe ning sport. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi