Tallinna Ülikooli magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjon koguneb tuleva nädala esmaspäeval Elmar Vaheri magistritööd ümber hindama.

Tallinna Ülikooli pressiesindaja ütles BNS-ile, et esmaspäeval tuleb kokku selle eriala käesolevaks aastaks määratud kaitsemiskomisjon. Pressiesindaja sõnul langetab komisjon esmaspäeval ka otsuse, kuid on võimalik, et otsus tehakse avalikuks hiljem.

Juunis otsustas Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon otsustas saata Elmar Vaheri magistritöö õigusteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks.

Töös esinevatest viitamisvigadest tulenevalt soovitab akadeemiline komisjon hinnet alandada, kuid töö väärib komisjoni hinnangul siiski positiivset hinnet.

Oma otsuse kujundas komisjon lähtudes viitamisvigade ulatusest, nende sisust ja olulisusest töö eesmärkide saavutamiseks, võttes muu hulgas aluseks nii ülikoolisisesed kui ka -välised ekspertanalüüsid.

Tallinna Ülikoolile (TLÜ) laekus juunis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri taotlus sooviga kontrollida oma magistritöö “Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral” vastavust akadeemilistele nõuetele.

Vaher on meediale kinnitanud, et tema magistritöö ei ole plagiaat ning ta ei ole teadlikult ühelegi arvukatest allikatest viitamata jätnud.

“Kirjutasin oma magistritöö põhiseaduslikku korda ohustava olukorra tõrjumisest 2011. aastal jõustunud korrakaitseseaduse valguses. Viitasin oma töös enam kui 80 allikale, läbi töötasin oluliselt rohkem materjale. Kvaliteedikontroll oli minu jaoks juhendaja, Tallinna Ülikooli õigusteaduse dotsent Ilmar Selge, kellega arutasime läbi nii töö suunad kui ka erinevad allikad. Teadlikult ei ole ma ühelegi allikale viitamata jätnud,” kinnitas Vaher.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi