Kohtumisel MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse ja MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhtidega arutas rahvastikuminister Riina Solman perevägivalda ja lastekaitset puudutavaid küsimusi.

Solman tunnustas tugikeskuste tööd ja juulist käivitunud kodanikualgatusena ellu kutsutud kampaaniat #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida.

Sellised algatused, nagu kampaania #meieajakangelane, näitavad, et Eestis on hoolivad inimesed, et meil on hooliv kodanikuühiskond

Loodan, et tänu sellele kampaaniale leiab nii mõnigi perevägivalla all kannatav inimene endas jõudu abi küsida ja pöörduda ohvriabi tasuta kriisitelefonile 116 006. On väga oluline, et perevägivalla all kannataja julgeks teha selle esimese sammu ja küsida abi,” ütles ta.

Arutelu käigus rõhutati, et perevägivalla ennetamiseks ja takistamiseks on oluline, et peresid ja lapsi puudutavate probleemide lahendamisega kokku puutuvad riigi, omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajad oskavad perevägivalda ära tunda, et tegutseda perede ja laste jaoks parimal viisil. Tugikeskuste esindajate sõnul on nad valmis kõigile osapooltele pakkuma abi ja koolitusi perevägivalla juhtumite käsitlemiseks.

Oleme vaid telefonikõne kaugusel

“Meil on olemas vastavad teadmised ja kogemused ning pakume soovijatele ka tasuta koolitusprogrammi,” ütlesid MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan ja MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhatuse liige Margo Orupõld. Solmani sõnul õpetatakse selliseid teadmisi praegu erinevate spetsialistide täiendõppes, kuid on oluline viia see temaatika ka baasõppesse.

Pildi allikas: Shutterstock.com

Tugikeskuste esindajad tõid ka välja, et noored peaksid saama juba lasteaiast ja koolist teadmised, kuidas olla õnnelikus lähisuhtes vägivalda kasutamata. „Me õpetame lastele küll lugemist ja arvutamist, aga palju vähem seda, kuidas oma peresuhetes õnnelik olla,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman ja rõhutas, et see olukord vajab muutmist.

Valitsuse tööplaanis on ühe ülesandena “Tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks”, mis valmib siseministri juhtimisel ja mille koostamisse on kaasatud ka sotsiaalminister, justiitsminister ja rahvastikuminister.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi