Ravimitootjad tegid ettepaneku täiendada  riigihangete seadust selliselt, et ravimite hankimiseks korraldatud riigihangete korral oleks võimalus tagada hangitavate ravimite ühikuhinna konfidentsiaalsus.

Ravimitootjate liit ja tööandjate keskliit tegid ettepaneku rahandusministeeriumi riigihagete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele, milles soovivad, et riigihankes mitteosalenud isikute jaoks ei oleks ravimi ühikuhind nähtav ega tuletatav.

Ravimitootjate hinnagul eeldab see, et pakkuja võiks ravimi ühikuhinda aga mitte pakkumuse kogumaksumust määratleda ärisaladusena. Kauba ühikuhinna ärisaladusena määratlemine riigihankes mitteosalenud isikute suhtes ei oleks ka vastuolus Euroopa Liidu riigihangete direktiiviga.

Ettepaneku taustaks on asjaolu, et haiglate poolt ravimite hankimisel on käesoleval ajal hangitavate ravimite ühikuhind põhimõtteliselt avalik. Ühikuhinna saab tuletada, jagades avalikustatud hankelepingu kogumaksumuse riigihanke alusdokumentides märgitud eeldatavate hankekogustega.

Selleks, et tagada tervishoiuteenuste loetellu lisatavate uute ja innovatiivsete ravimite kulutõhusus, pakuvad ravimitootjad haigekassaga peetavate läbirääkimiste raames tihtilugu taolisele ravimile täishinnast soodsamat hinda, kuid tingimusel, et ravimi soodushind jääb konfidentsiaalseks ning ei ole avalikult kättesaadav.

Tööadjate keskliidu hinnangul on selle eeltingimuse täitumisel ravimitootjal võimalik pakkuda konkurentsivõimelisemaid hindasid, mis suurendab ravimite kättesaadavust ning on seega ka avalikes huvides.

Kuna rahandusministeeriumil pole ravimipoliitika kujundajate ja rakendajatega võrreldavaid valdkonna eriteadmisi, siis saatis rahadusministeerium teisipäeval ettepanekud tutvumiseks sotsiaalministeeriumile.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi