Reedesel kabinetinõupidamisel leppisid valitsuse liikmed põhimõtteliselt kokku täiendavates koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise piirangutes ning Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad kehtima rangemad meetmed.

Plaanis on muuta kohustuslikuks maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides, laiendada 2+2 reeglit, vähendada osalejate piirarvu avalikel üritustel. Koroonaepideemia epitsentrites Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad kehtima rangemad meetmed kui mujal Eestis. Uusi piiranguid toetab nii terviseamet kui valitsust nõustavad teadlased.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis muutumas kriitilisemaks,  seda eriti meditsiinisüsteemi toimepidavuse mõttes.

“Koroonaviiruse epideemiline levik Eestis seab meid paratamatuse ette võtta kasutusele rangemad piirangud, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus ja ravi kättesaadavus igaühele ka COVID-19 haigete arvu jätkuval suurenemisel. Meil on võimalus kõigi ühiste pingutustega pidurdada nakkusnäitaja kasvu, selleks peab järgima valitsuse kehtestatud piiranguid ning käituma mõistlikult ja teineteist hoidvalt,” ütles Ratas.

“Peame praegu kõik pingutama selleks, et saaksime jõulupühad veeta koos oma lähedastega. Jätame suured pühadeüritused järgmisse aastasse ja veedame need jõulud kitsamas pereringis,” märkis ta.

Kultuuriasutuste puhul, mille all peetakse silmas statsionaarsete istekohtadega saale nagu teater, kino, kontserdi korraldamise koht, samuti kirikutes ning avalikel üritustel, avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes hakkab kehtima 50 protsendi täituvuse piirang. Kõikjal nimetatud kohtades hakkab kehtima maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. Statsionaarsete istekohtadega ruumides tuleb rakendada hajutatud istumismudelit. Osalejate piirarvud: statsionaarsete istekohtadega siseruumides 400, mujal 250; väliüritusel 500.

Kehtestatakse grupipiirang 10 inimest ning huvitegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Kehtima hakkab maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus üle 12-aastastele; lähtuda tuleb mõistlikkuse printsiibist.

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti ning õppekavajärgset sporditegevust.

Tipptundidel tihendatakse liinigraafikuid, kandma tuleb hakata maske või katta nina ja suu.

Keskne distantsõppe korraldus Harju- ja Ida-Virumaal, mille kohta annab terviseamet kohalikele omavalitsustele ning haridus- ja teadusministeerium riigi haridusasutustele vastava korralduse.

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel.

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, juuksuri- ja ilusalongides ja mujal.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Vähendatakse avalikel üritustel osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Endiselt jääb kehtima range soovitus teha võimalusel kaugtööd.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi