AS Pro Kapital Grupi tütarettevõtte, T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekobinaadi juhatus on koostöös saneerimisnõustajaga koostanud saneerimiskava ning esitas selle tutvumiseks võlausaldajatele.

Saneerimiskava kohaselt on peamiseks saneerimismeetmeks võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, samuti ärimudeli korrigeerimine ja vajadusel täiendavate investeeringute kaasamine. Saneerimiskava plaanitakse täita 10 aasta jooksul, teatas Pro Kapital Grupp börsile.

Saneerimiskava kohaselt on võlausaldajad jaotatud kolme rühma: esimese rühma moodustavad pandiga tagatud nõuetega võlausaldajad, teise rühma moodustavad pandiga tagamata nõuetega võlausaldajad ja kolmanda rühma Tallinna Moekombinaadi aktsionärid.

Esimesse rühma paigutatud võlausaldajate nõudeid esimesse rühma kuuluvas osas ei vähendata. Nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena. Nõude jäägilt makstakse intressi määras 3,75 protsenti aastas.

Teise rühma paigutatud võlausaldajate nõudeid vähendatakse 60 protsendi võrra 40 protsendile. Nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena. Intressimakseid nõuetelt ei teostata.

Kolmanda rühma paigutatud võlausaldajate nõuded vähendatakse 80 protsendi võrra ehk 20 protsendile. Nõuete täitmine allutatakse esimese ja teise rühma tagasimaksetele. Intressimakseid nõuetelt ei teostata.

Tallinna Moekombinaat plaanib jätkata juba varem kavandatud muudatusi seoses uute ärisuundadega ja üürnike koosluse parandamisega.

Tallinna Moekombinaadil on plaanis nii jooksvad kohustused kui ka saneerimiskava alusel ümberkujundatud nõuded tasuda jooksva rahavoo arvelt, kuid kui sellest ei peaks piisama saneerimiskavaga võetud kohustuste täitmiseks, siis on ettevõte kavandanud kaasata täiendavat finantseerimist summas 3,2 miljonit eurot.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

27. märtsist  alates on T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus suuremas osas olnud suletud, kuid avab kauplused taas 11. maist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi