Võimaliku vaktsineerimisnõude tõttu riigipiiride ületamisel soovivad meremehi ühendavad organisatsioonid meremeeste nimetamist eesliinitöötajateks ja nende vaktsineerimist.

Kuna lähitulevikus saab suure tõenäosusega meremehe tööle saamise ja üle riigipiiride tööle jõudmise eelduseks rahvusvahelisel tasandil vaktsineeritus COVID-19 haiguse vastu, siis on meremeeste riiklik määratlemine eesliini töötajateks muutunud hädavajalikuks.  

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on eelmisel aastal oma resolutsioonides mitmel korral ja tungivalt kutsunud liikmesriike üles määratlema meremehi ning teisi laevapere liikmeid eesliini töötajatena. Selle on tinginud tõsiasi, et paljud elutähtsad kaubad liiguvad meritsi ja laevadega.

Eesti Vabariik on IMO liige alates 31. jaanuarist 1991. aastast ning kohustatud järgima IMO resolutsioonides sätestatut. Eesti ei ole praeguseni meremehi eesliini töötajatena määratlenud ning jätnud täitmata ka kohustuse nimetada kontaktpunkt, kuhu võivad erinevatest liikumispiirangutest tulenevalt hätta sattunud meremehed pöörduda.

Valtisusele saadetud ühispöördumisele on alla kirjutanud Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Laevamehaanikute Liit ja Eesti Kaptenite Klubi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi