Tänavu kolmandas kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 31 487 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8 protsenti, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli näitaja 4,5 protsenti.

Enim on suurenenud nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal 9 protsendiga ning madalaim Hiiumaal 2,7 protsendiga, teatas töötukassa.

Eelmise aastaga võrreldes on veidi suurenenud nende registreeritud töötute arv, kes eelnevalt töötasid seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena. Samuti on veidi kasvanud eelnevalt juhi või tippspetsialistina töötanute osakaal.

Aastaga on registreeritud töötute hulgas kasvanud mõnevõrra  äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmete hulk, kuna ka neil on tekkinud õigus tulla töötuna arvele juhul, kui nad ei saa oma tegevuse eest äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tasu ja neil on õigus saada töötuskindlustushüvitist.

Kolmandas kvartalis arvele tulnud uute töötute seas on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi rohkem neid, kelle viimane töösuhe lõppes teenuse osutamise lepingu lõppemise tõttu. Pisut on selle aasta kolmanda kvartali uute töötute seas kõrgem ka koondamise tõttu töölt lahkunute osakaal.

Uusi töötuid registreeriti kolmanda kvartali jooksul ligi 17 800, mida on 8 protsenti enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus kolmandas kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega ligi 11 800 inimest, sealhulgas ligi 2500 vähenenud töövõimega inimest. Tööle asunud inimeste arv oli eelneva aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 4 protsenti madalam.

Kolmandas kvartalis oli töötukassal iga päev vahendada keskmiselt 4600 töökohta. Kõige enam töökohti oli pakkuda teenindus- ja müügitöötajatele ning lihttöölistele. Suurim langus on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga toimunud seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajate ning lihttööliste tööpakkumistes.

Septembris alustasid tööotsijad töötukassa toel koolitustel osalemist enam kui 3700 korral, aasta tagasi oli osalejaid tuhande võrra vähem. Töötavad inimesed asusid septembris Tööta ja õpi! programmi raames pakutavatel koolitustel uusi oskusi omandama 1700 korral, mida on samuti umbes tuhande võrra enam kui eelmisel aastal.

Tasemeõppesse on alanud õppeaastal töötukassa toel läinud õppima ligi 800 inimest, eelmisel aastal oli õppureid 150 võrra vähem. Koolitustel osalemise näitajad on sel aastal läbi aastate kõrgeimal tasemel.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi