Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatavate hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kaassüüdistatavad läksid prokuratuuriga kokkuleppele ja kohus kinnitas kolmapäeval nende  karistused.

Raamatupidamiskuriteos süüdistatav Hando Hanschmidt sai kuue kuu pikkuse vangistuse, millele liideti juurde tema varasem kandmata karistus, mistõttu tema lõplikuks karistuseks kujunes nelja aasta, 11 kuu ja 27 päeva pikkune vangistus tingimisi viieaastase katseajaga.

Ühtlasi pani kohus talle terve rea kontrollnõudeid ja määras ta kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. Kohus allutas Hanschmidti ka kolmeks kuuks elektroonilisele valvele, mida arvestatakse hetkest, mil talle elektrooniline jalavõru pannakse.

Lisakaristusena kohaldas kohus talle ettevõtluskeeldu üheks aastaks ja kaheks kuuks.

Kohus karistas turvamees Aleksandr Russalimi relvadega seotud kuritegude eest viieaastase vangistusega, millest kohus arvestas kantuks vahi all oldud ajana kantuks kuus kuud ning määras karistuse ülejäänud osa ehk neli aasta ja kuus kuud talle tingimisi viieaastase katseasjaga.

Kohus karistas maksukuriteos süüdistatavat Raul Feldmani tingimisi kaheaastase vangistusega kaheaastase katseajaga ja kohaldas talle ettevõtluskeeldu sama pikaks ajaks. Kohus karistas maksukuriteos süüdistatavat Mihkel Kalbust tingimisi üheksa kuu pikkuse vangistusega ja määras talle ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja ning sama pikaks ajaks kohaldas talle ka ettevõtluskeeldu.

Kohus mõistis Feldmanilt välja 12 000 eurot, Kalbuselt 10 250 eurot ja konfiskeeris Russalimilt vara 26 680 euro väärtuses.

Russalimi kaitsja vandeadvokaat Dmitri Školjar ütles BNS-ile, et süüdistatavad läksid prokuratuuriga kokkuleppele vabatahtlikult. “Süü tunnistamine või mitte tunnistamine kokkuleppemenetluses tähtsust ei oma,” märkis ta.

Nüüd, kus põhiasjast eraldatud süüdistatavate kokkuleppekaristused on kohus kinnitanud, saab jätkuda kohtuprotsess ka põhiasjas.

Riigiprokuratuur süüdistab 60-aastast Hirve ja 55-aastast Gammerit kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuse varjamises ning tulirelva, laskemoona ja helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises.

Gammerit süüdistab riigiprokuratuur koos Eesti kuritegelikus ilmas tuntud ja praegu 350 000 euro suuruse kautsjoni vastu vabaduses viibiva 48-aastase Ahmed Ozdojeviga ka väljapressimises.

Kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistab riigiprokuratuur Hirve ja Gammeri äride finantsjuhti, 45-aastast Ardo Vilbret, 36-aastast vandeadvokaati Viktor Särgavat, Hirve ja Gammeri toitlustusasutuste tegevjuhti, 59-aastast Jelena Lipendinat, 46-aastast turvameest Aleksandr Russalimi, 49-aastast turvameest Sergei Panovi, endist kaitsepolitsenikku, 50-aastast Viljar Subkat ning raamatupidajaid, 55-aastast Inga Gammerit ja 53-aastast Inna Stoljari.

Peale kuritegelikku ühendusse kuulumise on Vilbrele esitatud süüdistus dokumendi võltsimises ning soodustuskelmuse katses, Lipendinale dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning maksude tasumisest kõrvalehoidumises ning Särgavale teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises.

Hirve ja Gammeri turvamehi Russalimi ja Panovi süüdistab riigiprokuratuur lisaks kuritegelikku ühendusse kuulumisele eraviisilises jälitustegevuses ja Russalimi ka tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva omamises.

Maksukuriteos süüdistab prokuratuur 36-aastast Mihkel Kalbust ja 55-aastast Raul Feldmani ning 61-aastast Galinat, 33-aastast Ljubovi, 45-aastast Nataljat, 33-aastast Annat, 70-aastast Niinat ja 60-aastast Svetlanat.

41-aastane Hanschmidt sai süüdistuse raamatupidamisdokumentide varjamises ja 46-aastane Ivar altkäemaksu võtmises erasektoris.

Süüdistuse kohaselt juhtisid Hirv ja Gammer alates 2008. aastast kuritegeliku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil läbivalt majandusalaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt lasid Hirv ja Gammer oma turvameestel salaja jälgida kunagist politseinikku ja turvaärimeest Veiko Kullat ning aserite kogukonna liidrit, eelmisel kümnendil keskkriminaalpolitsei huviorbiidis olnud Veljaddin Kerimhanovit ning veel üht kriminaalsetes ringkondades tuntud meest.

Keskkriminaalpolitsei uurimismaterjalide kohaselt üritas Ozdojev ühelt Venemaalt pärit ettevõtjalt pressida välja 3,5 miljonit USA dollarit ning ähvardas ettevõtjat raha mittemaksmisel tapmisega.

Uurimismaterjalide kohaselt ütles Ozdojev äritüli lahendamisel Vene ärimehele, et “tšetšeenid tulevad ja tapavad kõik ära”.

Ozdojev eitab kuritegu kategooriliselt. Oma süüd kuritegudes eitavad ka Hirv ja Gammer ning Särgava ja ka kõik ülejäänud süüdistatavad.

Kriminaalasjas on arestitud süüdistatavate vara 1,3 miljoni euro väärtuses, sealhulgas ehteid, kunstiteoseid, tulirelvi, topiseid ja palju muud. Lisaks on süüdistatavate kinnisvarale seatud hüpoteeke üle 3,8 miljoni euro.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei ning uurimist juhtis riigiprokuratuur.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi